Kamalat äidit ryhmänohjaajien perehdytykset

Kamalat äidit® -ohjaajaperehdytykset keväällä 2022

Voisitko sinä toimia Kamalat äidit -vertaisryhmän ohjaajana?

Toimiaksesi Kamalat äidit -ryhmänohjaajana sinun tulee osallistua kaksiosaiseen perehdytykseen, jossa tutustutaan Kamalat äidit® -toimintamalliin ja pohditaan yhdessä ryhmänohjaajana toimimista sekä monimuotoisuutta vertaisryhmissä.

Ryhmiä kokoontuu eri puolilla Suomea ja verkossa. Ryhmiä ohjaa aina kaksi perehdytyksen käynyttä vertaisohjaajaa. Kamalat äidit -toiminta järjestää ohjaajien vapaaehtoistyötä ja ohjaajana toimimista tukevia täydennyskoulutuksia, vertaistapaamisia ja virkistystä. Kamalat äidit -työntekijät ovat apunasi toiminnan käynnistämisessä ja koko ryhmäprosessin ajan.

Kamalat äidit -ryhmänohjaajaperehdytys koostuu kahdesta osiosta: 1) toimintamalliin tutustuminen ja ohjaajana toimiminen (3 h) ja 2) monimuotoisuus vertaisryhmässä (2 h).

Osa I: toimintamalliin tutustuminen ja ohjaajana toimiminen (verkkokoulutus)
8.2.2022 klo 17-20 (selkosuomeksi)
15.2.2022 klo 17-20 (In English)
16.2.2022 klo 17-20 (suomeksi)
16.3.2022 klo 17-20 (suomeksi)
20.4.2022 klo 17-20 (suomeksi)
25.5.2022 klo 17-20 (suomeksi)
8.6.2022 klo 13-16 (suomeksi)

Osa II: monimuotoisuus vertaisryhmässä (verkkokoulutus)
22.3.2022 klo 17-19 (In English)
29.3.2022 klo 17-19 (suomeksi)
15.6.2022 klo 13-15 (suomeksi)

Osat I ja II: toimintamalliin tutustuminen ja ohjaajana toimiminen sekä monimuotoisuus vertaisryhmässä (verkkokoulutus)
10.3.2022 klo 9.30-15 (suomeksi)

Kysy lisää ohjaajaperehdytyksestä:
kamalataidit@ywca.fi

llmoittaudu tästä mukaan perehdytykseen!

Lue lisää ohjaajana toimimisesta: Ryhmänohjaajille