Liiton kokous 20.11.2021

Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry:n vuosikokous järjestetään marraskuun 20. päivänä 2021 klo 13 Hotelli Helkan kokoustila Saarnissa, P. Rautatiekatu 23, 00100 Helsinki.

Kokous striimataan Microsoft Teamsin kautta.

Tervetuloa liiton kokoukseen paikan päälle Hotelli Helkaan Helsinkiin! Koska covid19-pandemia edelleen jatkuu, suosittelemme, että kukin yhdistys lähettää paikan päälle yhden edustajan, joka käyttää yhdistyksen koko äänimäärää. Yhdistyksen muut edustajat ovat tervetulleita kokoukseen etäyhteydellä! Tällä järjestelyllä vahvistaisimme kokouksen terveysturvallisuutta.

Äänestäminen tapahtuu lippuäänestyksenä paikan päällä.

Mikäli kansalliset tai pääkaupunkiseudun alueelliset rajoitukset tiukentuvat, muutamme kokousjärjestelyä ja suosittelemme osallistumista verkon välityksellä. Tämä on mahdollista liiton sääntöjen § 6:n ja hallituksen päätöksen 20.10.2021 mukaisesti. Mikäli joudumme tähän järjestelyyn ja muutamme äänestystapaa, olemme teihin uudelleen yhteydessä.

Liiton kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. valitaan liitolle uusi puheenjohtaja sekä erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet.

Äänioikeutettuja kokouksessa ovat ne yhteisöjäsenet, jotka on hyväksytty liiton jäseneksi ennen edellisen toimikauden loppua. Toimikaudella tarkoitetaan liiton tilikautta.

Liiton yhteisöjäsen, NNKY, voi lähettää kokoukseen äänivaltaisia edustajia seuraavasti:

jäsenmäärä   ääniä             edustajia

alle 50           2                    2

50 – 149        3                    3

150 – 299      4                    4

300 – 499      5                    5

500 – 699      6                    6

700 ja yli       7                    7

Yhteisöjäsenet voivat valtuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pienemmän määrän edustajia edustamaan koko äänimääräänsä. Suosittelemme tänä vuonna, että yhteisöjäsenet valtuuttavat yhden edustajansa edustamaan koko äänimääräänsä.

Edustaja voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Jokaisen edustajan valtuutus on osoitettava asianmukaisella jäsenyhdistyksen päätökseen perustuvalla valtakirjalla, josta on käytävä ilmi myös edustajan edustama äänimäärä.

Kannatusjäsenellä on liiton varsinaisessa kokouksessa puhe- ja aloiteoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Hallituksen jäsenillä, liiton tilintarkastajalla sekä liiton toimihenkilöillä on kokouksessa ainoastaan läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi läsnäolo-oikeus on henkilöillä, joille kokous sellaisen myöntää.

Kokouksen valtakirjojen tarkastus toteutetaan Saarnissa klo 12.30–13.00.

Liiton kokous alkaa klo 13.00. Kevyt lounas on tarjolla Hotelli Helkassa klo 11.30–12.30.

Helsingissä 25.10.2021

SUOMEN NNKY-LIITON HALLITUS

Minna Hietamäki                                      Anne Pönni

puheenjohtaja                                           pääsihteeri

Tervetuloa!