Kotka KFUK

Våga drömma om en rättvis, trygg och jämlik värld.

Verksamhet

  • Medlemsmöten
  • Distriktsdag

Information om verksamheten ger

ordförande Liisa Toikka
tel.  (05) 260 9079, 045 673 1949 
liisa.toikka@pp1.inet.fi

Kotka KFU logo

Yhteystiedot

Liisa Toikka, ordförande 
tel.  (05) 260 907
045 673 1949 
liisa.toikka@pp1.inet.fi