Kuvassa Keijun varjo -toiminnan tiimi, NNKY-liiton pääsihteeri Anne Pönni ja NNKY-liiton hallituksen puheenjohtaja Leena-Maria Sevon.

Suomen NNKY-liiton tunnustuspalkinto jaettiin Keijun varjo -toiminnalle

21.4.2023

NNKY-liiton tunnustuspalkinto jaettiin 19. kerran. Viime vuoden tavoin NNKY-liitto halusi tunnustuspalkinnollaan nostaa esiin nuorten naisten mielen hyvinvoinnin vahvistamisen ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyn merkitystä sekä antaa tunnustusta ansiokkaasta työstä mielenterveyden eteen.

Nuorten mielenterveys, ongelmien yleistyminen ja palvelujen heikko saatavuus ovat olleet julkisuudessa jo useamman vuoden ajan. Allianssin vuodenvaihteessa toteuttamassa kyselyssä nuorisoalan työntekijät ja vapaaehtoiset kertoivat nuorten kärsivän ahdistuneisuudesta, uupumisesta ja jaksamiseen liittyvistä ongelmista, sosiaalisten tilanteiden pelosta ja eristäytymisestä sekä masentuneisuudesta. Myös Mieli ry:n kriisipuhelimessa kuuluu nuorten naisten kuormittuneisuus: opintopaineet, kasaantuneet huolet, uupumus ja näköalattomuus.

5000 euron arvoinen tunnustuspalkinto annettiin tänä vuonna Maria Akatemian Keijun varjo -toiminnalle, joka tekee työtä sen eteen, että yhä useampi nuori uskaltautuisi hakemaan apua vihan, aggression ja väkivallan haasteisiin.

Keijun varjo -toiminta

Keijun varjo -toiminta tarjoaa verkossa valtakunnallisesti ohjausta 15–28-vuotiaille nuorille naisille tunteiden, itsehillinnän ja väkivallan kysymyksiin. Toiminnan tavoitteena on edistää nuorten naisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Nuoret pääsevät oppimaan uusia toimintamalleja ja tunnesäätelykeinoja haastaviin tilanteisiin, jotta he voivat ottaa vastuun omista tunteista ja toiminnastaan. Toimintamuotoina tarjotaan niin chat-päivystyksiä, yksilökeskusteluita kuin ammatillisesti ohjattuja vertaisryhmiäkin.

Keijun varjo -toiminta edistää nuorten naisten mielenterveyttä sekä tukee naisia vihan, aggression ja väkivallan kysymyksissä. Toiminta on ennaltaehkäisevää, terveyttä ja mielen hyvinvointia vahvistavaa ja sisältää myös vertaistuellista vuorovaikutusta.

Kuvassa vasemmalta NNKY-liiton hallituksen puheenjohtaja Leena-Maria Sevón, MLL: pääsihteeri Milla Kalliomaa, MLL:n kehitysjohtaja Nina Mellenius, Tyttö olet helmi! -toiminnan hankesuunnittelijat Minna Aallontie ja Minna Haapanen, Sua varten somessa -toiminnan hankepäällikkö Anni Pätilä ja asiantuntija Angelica Knutti sekä NNKY-liiton pääsihteeri Anne Pönni.

Kuvassa vasemmalta NNKY-liiton hallituksen puheenjohtaja Leena-Maria Sevón, MLL:n pääsihteeri Milla Kalliomaa, MLL:n kehitysjohtaja Nina Mellenius, Tyttö olet helmi! -toiminnan hankesuunnittelijat Minna Aallontie ja Minna Haapanen, Sua varten somessa -toiminnan johtava asiantuntija Anni Pätilä ja asiantuntija Angelica Knutti sekä NNKY-liiton pääsihteeri Anne Pönni.

Suomen NNKY-liiton tunnustuspalkinto jaettiin nuorten mielenterveyttä tukeville toimijoille

NNKY-liitto jakoi vuosittaisen 10 000 euron arvoisen tunnustuspalkintonsa kahdelle tyttöjen/nuorten naisten mielen hyvinvoinnin tukemisessa ansioituneelle toiminnalle: Sua varten somessa -hankkeelle sekä Tyttö olet helmi! -etäohjaukselle.

NNKY-liiton tunnustuspalkinto jaettiin 18. kerran kolmen vuoden koronatauon jälkeen. Palkinto julkistettiin 24. huhtikuuta vietettävän Maailman NNKY-päivän kunniaksi järjestetyllä brunssilla Hotelli Helkassa 21.4.2023. Tänä vuonna NNKY-liitto halusi tunnustuspalkinnollaan nostaa esiin nuorten mielen hyvinvoinnin vahvistamisen ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyn merkitystä sekä antaa tunnustusta ansiokkaasta työstä mielenterveyden eteen.

Nuorten mielenterveys, ongelmien yleistyminen ja palvelujen heikko saatavuus ovat olleet julkisuudessa jo useamman vuoden ajan. Allianssin vuodenvaihteessa toteuttamassa kyselyssä nuorisoalan työntekijät ja vapaaehtoiset kertoivat nuorten kärsivän ahdistuneisuudesta, uupumisesta ja jaksamiseen liittyvistä ongelmista, sosiaalisten tilanteiden pelosta ja eristäytymisestä sekä masentuneisuudesta. Myös Mieli ry:n kriisipuhelimessa kuuluu nuorten naisten kuormittuneisuus: opintopaineet, kasaantuneet huolet, uupumus ja näköalattomuus.

10 000 euron tunnustuspalkinto jaettiin puoliksi kahdelle toiminnalle, jotka ovat vahvistaneet tyttöjen ja nuorten naisten mielenterveyttä valtakunnallisesti verkossa. Sua varten somessa -hanke ja Tyttö olet helmi! -etäohjaus vastaavat molemmat hyvin ajankohtaisiin tyttöjen ja nuorten naisten tarpeisiin.

Sua varten somessa

Nicehearts ry:n ja Loisto Setlementti ry:n Sua varten somessa -kehittämishanke tarjoaa tukea valtakunnallisesti suosituilla somekanavilla, jossa nuoret viettävät aikaa ja jossa häirintää, ahdistelua ja kiusaamista tapahtuu. Tukea annetaan yksityisviestein ja somekanavien keskusteluissa. Nuori voi laittaa viestiä milloin vain, pienistä ja isommista hämmennystä aiheuttavista asioista. Tiimi myös etsii aktiivisesti tukea tarvitsevia somealustoilla.

Hanke tukee tyttöjen ja nuorten naisten mielen hyvinvointia ja jaksamista sekä ennaltaehkäisee mielenterveyden haasteita. Toiminnalla vahvistetaan nuoren rajoja, jaetaan tietoa häirinnästä, kasvatetaan nuorten turvataitoja ja kykyä tunnistaa häirintätilanteita, annetaan matalan kynnyksen apua seksuaalista häirintää kokeneille sekä jutellaan mm. kaverisuhteisiin, kiusaamiseen ja mielenterveyteen liittyvistä huolista.

Tyttö olet helmi!

MLL:n ja Lasten ja nuorten kuntoutussäätiön Tyttö olet helmi! -etäohjaus tarjoaa verkossa valtakunnallisesti ohjausta yläkouluikäisille tytöille ja heidän äideilleen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Se tähtää tyttöjen mielenterveyden haasteiden varhaiseen tunnistamiseen ja suojaavien tekijöiden lisäämiseen vahvistamalla tyttären ja äidin välistä vuorovaikutusta.

Toiminta vastaa hyvin tyttöjen ajankohtaisiin tarpeisiin: Ohjaus on lähtenyt liikkeelle hankkeena, joka vastaa tyttöjen lisääntyneeseen ahdistuneisuuteen, masennusoireisiin ja yksinäisyyteen. Ohjauksen lähestymistapa perustuu tutkimukseen ja MLL:n perhetyökokemukseen. Toiminnalla on saavutettu vahvoja tuloksia, kuten vuorovaikutuksen vahvistuminen äidin ja tyttären välillä. Toiminnan tuloksia myös seurataan ja toimintaa kehitetään. NNKY-liikkeessä arvostetaan sukupolvien välistä toimintaa, joka on kyseisessä ohjauksessa keskiössä.

Merkittävän rahapalkinnon taustalla on vuonna 2002 perustettu Riutulan rahasto, jonka vuosituotolla Suomen NNKY-liitto palkitsee NNKY:n toiminta-ajatuksen mukaisia ja naisten ja tyttöjen hyvinvointia edistäviä toimintoja. Tunnustuspalkinto ei ole apuraha, vaan se on nimensä mukaisesti tunnustus ansiokkaasti toteutuneesta työstä.