Liiton kokous 19.11.2022

Tervetuloa liiton kokoukseen paikan päälle Hotelli Helkaan Helsinkiin!

Järjestämme liiton kokouksen kasvokkain Helkan Saarnissa siten, että mahdollinen äänestäminen tapahtuu lippuäänestyksenä paikan päällä. Läsnäolo- ja puheoikeudella kokoukseen voi osallistua myös verkon välityksellä.

Liiton kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä liiton strategia 2023–25.

Äänioikeutettuja kokouksessa ovat ne yhteisöjäsenet, jotka on hyväksytty liiton jäseneksi ennen edellisen toimikauden loppua. Toimikaudella tarkoitetaan liiton tilikautta.

Liiton yhteisöjäsen, NNKY, voi lähettää kokoukseen äänivaltaisia edustajia seuraavasti:

jäsenmäärä   ääniä             edustajia

alle 50           2                    2

50–149          3                    3

150–299        4                    4

300–499        5                    5

500–699        6                    6

700 ja yli       7                    7

Yhteisöjäsenet voivat valtuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pienemmän määrän edustajia edustamaan koko äänimääräänsä. Terveysturvallisuussyistä yhteisöjäsen voi siis valtuuttaa yhden edustajansa edustamaan koko äänimäärää.

Edustaja voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Jokaisen edustajan valtuutus on osoitettava asianmukaisella jäsenyhdistyksen päätökseen perustuvalla valtakirjalla, josta on käytävä ilmi myös edustajan edustama äänimäärä.

Kannatusjäsenellä on liiton varsinaisessa kokouksessa puhe- ja aloiteoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Hallituksen jäsenillä, liiton tilintarkastajalla sekä liiton toimihenkilöillä on kokouksessa ainoastaan läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi läsnäolo-oikeus on henkilöillä, joille kokous sellaisen myöntää.

Kokouksen valtakirjojen tarkastus toteutetaan Saarnissa klo 12.30–13.00.

Liiton kokous alkaa klo 13.00. Kevyt lounas on tarjolla Hotelli Helkassa klo 11.30–12.30.

Ilmoittautuminen liiton kokoukseen tulee tehdä viikkoa ennen kokousta, viimeistään perjantaina 11.11.2022 osoitteeseen anne.ponni@ywca.fi tarvitsemme ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat tiedot:

  • paikan päällä osallistuva(t): mahdollinen erityisruokavalio lounasta varten
  • etäyhteydellä osallistuva(t): sähköpostiosoite Teams-kutsua varten

Mikäli osallistuja tarvitsee majoitusta Hotelli Helkasta, varaus on hoidettava itsenäisesti. Matka- ja majoituskustannuksista vastaa osallistuja itse tai hänen edustamansa yhdistys. Puheenjohtajaillallisen osallistujille liitto varaa ja kustantaa majoituksen yhden hengen huoneessa.

Helsingissä 26.10.2022

SUOMEN NNKY-LIITON HALLITUS

Leena-Maria Sevón                                  Anne Pönni

puheenjohtaja                                           pääsihteeri