Euroopan NNKY

Euroopan NNKY on vapaaehtoisuuteen perustuva, Euroopan alueella toimivien NNKY-järjestöjen voittoa tavoittelematon verkosto ja yhteistyöjärjestö. Toimintaan osallistuminen on avointa kaikille tytöille ja naisille riippumatta kulttuurisesta, kansallisesta tai katsomuksellisesta taustasta. Liikkeen perustana on kristinusko.

Euroopan NNKY keskittyy toiminnassaan nuorten naisten johtajuuden vahvistamiseen ja nuorten naisten ja tyttöjen oikeuksien sekä sukupuoltenvälisen oikeudenmukaisuuden  puolustamiseen.

Toiminnan painopisteet seuraavat ja tukevat NNKY Maailmanliiton tavoitteen toteutumista: vuoteen 2045 mennessä 100 miljoonaa tyttöä ja nuorta naista muuttaa valtarakenteita oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman maailman puolesta.

Koulutusta ja kansainvälistä kokemusta nuorille naisille

Euroopan NNKY:n joka toinen vuosi järjestettävä yleiskokous ja sitä edeltävä työpajatyöskentely lisää tietoa ajankohtaisista aiheista ja antaa taitoja kansainvälisessä toimintaympäristössä vaikuttamiseen.

Euroopan NNKY:n vuosittain järjestämä Study Session, viikon mittainen seminaari Budapestissa Euroopan Neuvoston tuella, kouluttaa nuoria naisia johtajuuteen ja vaikuttamiseen.

Euroopan NNKY on jäsenjärjestö kolmessa Euroopan laajuisessa järjestössä: European Women´s Lobby, European Youth Forum ja Conference of European Churches. Näiden järjestöjen toimintaa seuraamalla (verkkosivut, jäsenkirjeet, sosiaalinen media) saat tietoa toiminnasta, johon voit osallistua Euroopan NNKY:n jäsenyhdistyksen (Suomen NNKY) jäsenenä. Muistathan ilmoittautuessasi laittaa viestin Euroopan NNKY:n hallitukselle osallistumisesi vahvistamiseksi.

Lisätietoja saat Euroopan NNKY:n verkkosivuilta, Facebookista ja Instagramista. Tilaa myös uutiskirje. Hallituksen jäseniin voit olla yhteyksissä sähköpostilla info (at) europeanywca.org