KFUK i Finland

Kvinnors gärningar med kärlek och mod

KFUK är en organisation för kvinnor i olika åldrar som modigt agerar för varandra och hela världen. Vi bildar ett jämlikt, rättvist och välmående samhälle där det är tryggt att leva och agera för alla. Vi informerar om och påverkar i jämlikhetsfrågor. Vi förenar och stöder flickor och kvinnor i olika skeden av livet.

Vi är en del av det globala YWCA som förenar flickor och kvinnor i 120 länder. Tillsammans med den globala organisationen förstärker vi ledarskap och ett socialt kapital bland flickor och unga kvinnor.

Vårt sätt att agera:

  • Vi älskar våra nästa – vi är öppna och gästvänliga lokalt och globalt
  • Vi gör tillsammans – med oss kan hen växa till en modig individ genom agera tillsammans
  • Vi respekterar alla – vi befrämjar jämlikheten genom att respektera allas människovärde och rättigheter

Kamalat äidit® ”Jobbiga mammor” erbjuder kamratstöd för mödrar till barn i puberteten

Voimasiskot™ ”Kvinnokraft” stöder alla kvinnor under unika skeden i livet

Vi är en ekumenisk kristen organisation. KFUK:s 24 lokalföreningar ordnar mångsidiga aktiviteter med möjligheter att göra saker tillsammans, lära sig nytt och möta varandra. KFUK:s medlemmar får som medlemsförmån tidningen Näkyvä Nainen samt rabatter på hotell Helka i Helsingfors och på Tunturikeimiö och Jerstitupa i Lappland.

Du kan delta i vår verksamhet även utan medlemskap – välkommen med!

KFUKs historia går tillbaka till 1850-talet, då de första föreningarna inledde sin verksamhet i England. Det internationella samarbetsorganet KFUKs världsförbund grundades år 1894. I Finland har KFUK verkat sedan 1896.

Information om verksamheten:

Förbundet KFUK i Finland
Norra Järnvägsgatan 23 B
00100 Helsingfors
tel (09) 434 2290
e-post nnky@ywca.fi

Helsingfors KFUK
Arkadiagatan 33 A
00100 Helsingfors
e-post helsingfors.kfuk@gmail.com

Åbo KFUK
Information om verksamheten ger ordförande
Leila Storgård
tel 040 505 0760

Tunturikeimiö
Jerisjärventie 320
99300 MUONIO
tel 0500 209 630
myynti@tunturikeimio.fi
www.tunturikeimio.fi
www.facebook.com/tunturikeimio

Hotell Helka
Norra Järnvägsgatan 23
00100 Helsingfors
tel (09) 613 580
e-post reservations@helka.fi