Keräyslupa, merkkipäivälahjoitukset ja testamentit

Naisten rohkeita ja rakastavia tekoja


Suomen NNKY-liiton lahjoituskohteina ovat Kamalat äidit, Voimasiskot,
Pienimmän lantin yhteisö ja Maailman rukouspäivä.

Keräys Liberian NNKY:lle on päättynyt, kiitos tuestanne!

Keräyslupa: RA/2018/264 päätös 8.3.2018, voimassa 8.3.2018–7.3.2021 koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Keräystili: Danske Bank DABAFIHH, FI39 8000 1300 7040 05


Merkkipäivälahjoitus ja testamentti

Haluaisitko olla mukana tukemassa NNKY:n työtä?

Suomen NNKY-liitto on historiansa aikana ollut mukana merkittävissä yhteiskunnallisissa muutoksissa ja parantanut suomalaisen naisen asemaa mm. edistämällä naisten pääsyä työelämään, kampanjoimalla naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan sekä tukemalla yhteistä pappeutta. NNKY perustetiin Suomeen vuonna 1896.

Merkkipäivälahjoitus on helppo tehdä:
Pyydä ystäviäsi tekemään lahjoitus Suomen NNKY-liiton tilille
FI39 8000 1300 7040 05 ja kirjoittamaan tilisiirron viestiosaan sinun nimesi ja merkkipäiväsi, esimerkiksi ”Maija Meikäläinen 60 vuotta”.

Saat listan onnittelijoista ja lahjoituksen kokonaissummasta ilmoittamalla merkkipäiväsi ja yhteystietosi meille.
 

Testamenttilahjoitukset ovat meille tärkeitä työmme rahoituksen turvaamisessa. Yleishyödyllisenä järjestönä Suomen NNKY-liitto ry:n ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituksesta veroa, joten se käytetään kokonaisuudessaan toimintaamme. Testamentissa voidaan määrätä tarkemmin mihin toimintamuotoon varat halutaan ohjata. Testamenttilahjoituksen ei tarvitse olla suuri. Pienelläkin lahjoituksella on suuri merkitys.

Lisätietoja: Suomen NNKY-liitto, nnky@ywca.fi, p. 050 337 8280