Suomen NNKY-liiton strategia NNKY-liike on eri ikäisten, rohkeasti toistensa, yhteisöjensä ja koko maailman hyväksi toimivien naisten liike. Rakennamme rakastavaa, yhdenvertaista ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa, jossa on turvallista elää ja toimia. Olemme osa maailmanlaajuista liikettä, jossa vahvistetaan tyttöjen ja nuorten naisten johtajuutta. Erityisenä painopisteenä strategiakaudella 2019-21 on NNKY-liikkeen toiminnan kehittäminen tyttöjen ja nuorten naisten johtajuuden vahvistamiseksi. Toimintaamme ohjaavat arvot lähimmäisenrakkaudesta, yhdessä tekemisestä ja kaikkien ihmisten kunnioittamisesta. VISIO – Maailma, jota NNKY-liike rakentaa Rakastava, oikeudenmukainen ja yhdenvertainen yhteiskunta, jossa kaikkien on turvallista elää ja toimia yhdessä. Mitä se on? − Naiserityisenä järjestönä ja liikkeenä rakennamme kaikille ihmisille yhdenvertaista yhteiskuntaa, joka on oikeudenmukainen, rakastava ja välittävä. Niin tytöt ja pojat, naiset ja miehet kuin muun sukupuoliset elävät tässä yhteiskunnassa turvassa fyysisesti, henkisesti ja hengellisesti, ja ihmiset toimivat yhdessä toistensa ja yhteiseksi hyväksi. LIITON VISIO 2025 − Mikä liiton toiminnassa vahvistunut 2025 mennessä? Suomen NNKY-liitto on rohkea ja vaikuttava tyttöjen ja naisten johtajuuden ja sosiaalisen pääoman vahvistaja. Mitä se on? − Vuonna 2025 haluamme olla rohkeasti kantaa ottava tasa-arvovaikuttaja ja vaikuttava tukija tytöille ja naisille johtajuudessa. Olemme vahvistaneet tyttöjen ja naisten sisäistä voimantunnetta − itsetuntoa, luottamusta omiin voimavaroihin ja mahdollisuuksiin, toivoa tulevaisuudesta ja kykyä toimia hyväksi ja oikeaksi katsomallaan tavalla. Tyttöjen ja naisten sosiaaliset suhteet, verkostot ja luottamus vahvistavat kykyä yhteistoimintaan ja vapaaehtoisuuteen tasa-arvon ja yhteisen hyvän eteen niin Suomessa kuin globaalisti. MISSIO – NNKY-liikkeen tehtävä; miksi olemme olemassa? NNKY mahdollistaa naisten rohkean toiminnan toistensa ja koko maailman hyväksi. ARVOT – Toimintatapa; miten NNKY-liike toimii? NNKY on ekumeeninen kristillinen järjestö ja tämän varaan pohjaamme toimintamme. Rakennamme yhteyttä eri tavoin ajattelevien kristittyjen välille ja vieraanvaraisesti toivotamme tervetulleeksi toimintaamme, yhteyteemme ja jäsenyyteen tyttöjä ja naisia erilaisista uskonnollisista ryhmistä. Ekumeeninen kristillisyytemme näkyy rohkeina rakkauden ja tasa-arvon tekoina yhteisyyden ja ihmisarvon eteen. Rakastamme lähimmäistä Mitä se on? – Lähimmäisenrakkautemme ponnistaa ekumeenisesta kristillisyydestä. Olemme avoimia, vieraanvaraisia ja rohkeasti rakastavia lähellä ja globaalisti. Teemme yhdessä Mitä se on? – Käytännön teoilla luomme osallisuutta ja yhteisyyttä. Kanssamme voi kasvaa rohkeaksi yhdessä tekemisen kautta. Kunnioitamme kaikkia Mitä se on? – Kunnioitamme toisiamme ja kaikkia ihmisiä. Emme syrji, vaan jokaisen ihmisarvoa ja oikeuksia kunnioittaen edistämme tasa-arvoa. Tartumme rohkeasti tyttöjen ja naisten eriarvoisuuteen. Tunnus 2020 Vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa tunnuksemme on: Tulkoon laupeus, rauha ja rakkaus yhä runsaampana osaksenne. Juudas 1:2 Tema 2020 Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. Judas 1:2 Säännöt Suomen NNKY-liiton säännöt löydät alla olevasta pdf-liitteestä.

Suomen NNKY-liiton strategia, säännöt ja vuoden 2021 tunnus

STRATEGIA

NNKY-liike on eri ikäisten, rohkeasti toistensa, yhteisöjensä ja koko maailman hyväksi toimivien naisten liike.

Rakennamme rakastavaa, yhdenvertaista ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa, jossa on turvallista elää ja toimia.

Olemme osa maailmanlaajuista liikettä, jossa vahvistetaan tyttöjen ja nuorten naisten johtajuutta. 

Erityisenä painopisteenä strategiakaudella 2019-21 on NNKY-liikkeen toiminnan kehittäminen tyttöjen ja nuorten naisten johtajuuden vahvistamiseksi.

Toimintaamme ohjaavat arvot lähimmäisenrakkaudesta, yhdessä tekemisestä ja kaikkien ihmisten kunnioittamisesta.

VISIO

– Maailma, jota NNKY-liike rakentaa


Rakastava, oikeudenmukainen ja yhdenvertainen yhteiskunta, jossa kaikkien on turvallista elää ja toimia yhdessä.

Mitä se on? − Naiserityisenä järjestönä ja liikkeenä rakennamme kaikille ihmisille yhdenvertaista yhteiskuntaa, joka on oikeudenmukainen, rakastava ja välittävä. Niin tytöt ja pojat, naiset ja miehet kuin muun sukupuoliset elävät tässä yhteiskunnassa turvassa fyysisesti, henkisesti ja hengellisesti, ja ihmiset toimivat yhdessä toistensa ja yhteiseksi hyväksi.

VISIO 2025

− Mikä NNKY-liiton toiminnassa on vahvistunut 2025 mennessä?

Suomen NNKY-liitto on rohkea ja vaikuttava tyttöjen ja naisten johtajuuden ja sosiaalisen pääoman vahvistaja.

Mitä se on? − Vuonna 2025 haluamme olla rohkeasti kantaa ottava tasa-arvovaikuttaja ja vaikuttava tukija tytöille ja naisille johtajuudessa. Olemme vahvistaneet tyttöjen ja naisten sisäistä voimantunnetta − itsetuntoa, luottamusta omiin voimavaroihin ja mahdollisuuksiin, toivoa tulevaisuudesta ja kykyä toimia hyväksi ja oikeaksi katsomallaan tavalla. Tyttöjen ja naisten sosiaaliset suhteet, verkostot ja luottamus vahvistavat kykyä yhteistoimintaan ja vapaaehtoisuuteen tasa-arvon ja yhteisen hyvän eteen niin Suomessa kuin globaalisti.

MISSIO

– NNKY-liikkeen tehtävä; miksi olemme olemassa?

NNKY mahdollistaa naisten rohkean toiminnan toistensa ja koko maailman hyväksi.

ARVOT

– Toimintatapa; miten NNKY-liike toimii?

NNKY on ekumeeninen kristillinen järjestö ja tämän varaan pohjaamme toimintamme. Rakennamme yhteyttä eri tavoin ajattelevien kristittyjen välille ja vieraanvaraisesti toivotamme tervetulleeksi toimintaamme, yhteyteemme ja jäsenyyteen tyttöjä ja naisia erilaisista uskonnollisista ryhmistä. Ekumeeninen kristillisyytemme näkyy rohkeina rakkauden ja tasa-arvon tekoina yhteisyyden ja ihmisarvon eteen.
 

Rakastamme lähimmäistä 

Mitä se on?
– Lähimmäisenrakkautemme ponnistaa ekumeenisesta kristillisyydestä. Olemme avoimia, vieraanvaraisia ja rohkeasti rakastavia lähellä ja globaalisti.

Teemme yhdessä

Mitä se on?
– Käytännön teoilla luomme osallisuutta ja yhteisyyttä. Kanssamme voi kasvaa rohkeaksi yhdessä tekemisen kautta.

Kunnioitamme kaikkia

Mitä se on?
– Kunnioitamme toisiamme ja kaikkia ihmisiä.  Emme syrji, vaan jokaisen ihmisarvoa ja oikeuksia kunnioittaen edistämme tasa-arvoa.  Tartumme rohkeasti tyttöjen ja naisten eriarvoisuuteen. 

Tunnus 2021

Vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa tunnuksemme on:

Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. 1 Pietarin kirje 5:7

Tema 2021

Kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er. Första Petrusbrevet 5:7

Säännöt