Strategiakuva

Suomen NNKY-liiton strategia, säännöt ja vuoden 2023 tunnus

STRATEGIA

NNKY-liike on eri ikäisten, rohkeasti toistensa, yhteisöjensä ja koko maailman hyväksi toimivien naisten liike.

Rakennamme rakastavaa, yhdenvertaista ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa, jossa on turvallista elää ja toimia.

Olemme osa maailmanlaajuista liikettä, jossa vahvistetaan tyttöjen ja nuorten naisten johtajuutta. 

Painopisteinä strategiakaudella 2023-25 ovat:

  1. Paikallisyhdistysten osallisuus ja NNKY liikkeen jatkuvuus
  2. Kehittyvä vertaistoiminta
  3. Vaikuttavia kumppanuuksia kotimaassa ja kansainvälisesti
  4. Vahva viestintä, ketterä hallinto ja vakaat resurssit

Toimintaamme ohjaavat arvot lähimmäisenrakkaudesta, yhdessä tekemisestä ja kaikkien ihmisten kunnioittamisesta.

VISIO

– Maailma, jota NNKY-liike rakentaa


Rakastava, oikeudenmukainen ja yhdenvertainen yhteiskunta, jossa kaikkien on turvallista elää ja toimia yhdessä.

Mitä se on? − Naiserityisenä järjestönä ja liikkeenä rakennamme kaikille ihmisille yhdenvertaista yhteiskuntaa, joka on oikeudenmukainen, rakastava ja välittävä. Niin tytöt ja pojat, naiset ja miehet kuin muun sukupuoliset elävät tässä yhteiskunnassa turvassa fyysisesti, henkisesti ja hengellisesti, ja ihmiset toimivat yhdessä toistensa ja yhteiseksi hyväksi.

MISSIO

– NNKY-liikkeen tehtävä; miksi olemme olemassa?

NNKY mahdollistaa naisten rohkean toiminnan toistensa ja koko maailman hyväksi.

ARVOT

– Toimintatapa; miten NNKY-liike toimii?

NNKY on ekumeeninen kristillinen järjestö ja tämän varaan pohjaamme toimintamme. Rakennamme yhteyttä eri tavoin ajattelevien kristittyjen välille ja vieraanvaraisesti toivotamme tervetulleeksi toimintaamme, yhteyteemme ja jäsenyyteen tyttöjä ja naisia erilaisista uskonnollisista ryhmistä. Ekumeeninen kristillisyytemme näkyy rohkeina rakkauden ja tasa-arvon tekoina yhteisyyden ja ihmisarvon eteen.
 

Rakastamme lähimmäistä 

Mitä se on?
– Lähimmäisenrakkautemme ponnistaa ekumeenisesta kristillisyydestä. Olemme avoimia, vieraanvaraisia ja rohkeasti rakastavia lähellä ja globaalisti.

Teemme yhdessä

Mitä se on?
– Käytännön teoilla luomme osallisuutta ja yhteisyyttä. Kanssamme voi kasvaa rohkeaksi yhdessä tekemisen kautta.

Kunnioitamme kaikkia

Mitä se on?
– Kunnioitamme toisiamme ja kaikkia ihmisiä.  Emme syrji, vaan jokaisen ihmisarvoa ja oikeuksia kunnioittaen edistämme tasa-arvoa.  Tartumme rohkeasti tyttöjen ja naisten eriarvoisuuteen. 

Tunnus 2023

Vuoden 2023 toimintasuunnitelmassa tunnuksemme on:

”Minä jätän teille rauhan, annan teille oman rauhani. En anna teille niin kuin maailma antaa. Rohkaiskaa
sydämenne älkääkä pelätkö.” Johannes 14:27 (UT 2020)

Tema 2023

”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn inte oro och tappa inte modet.” Johannesevangeliet 14:27

Säännöt