Suomen NNKY-liiton historia

Historiaa: ensimmäinen pohjoismainen kokous 1919 ryhmäkuva

Suomen NNKY-liitto perustettiin vuonna 1896

NNKY syntyi tsaarinvallan aikaiseen ja teollistuvaan Suomeen – aikaan, jolloin naisilla ei ollut esimerkiksi äänioikeutta, opiskeluoikeutta ilman erillislupaa tai oikeutta tehdä työtä ilman aviomiehen lupaa.

Naiset kaipasivat sekä yhteiskunnallista että hengellistä itsenäisyyttä. Aika, jonka keskellä on kulloinkin eletty, on muokannut ja muovannut NNKY-liikettä ja työtämme.

Lue lisää NNKY-liiton kiinnostavasta historiasta: