1896–1915 Tsaarinvallan alla

Tutustu kuviin sivun alalaidassa

Naiskasvatuksen ja uskonnonvapauslain edelläkävijät perustavat NNKY:n

Vuonna 1895 päätettiin perustaa Suomeen kansainvälisen mallin mukaan NNKY. Perustajiin kuuluivat Helsingin Suomalaisen Tyttökoulun johtajatar ja ensimmäinen puheenjohtaja Ottilia Stenbäck (1848–1939) sekä vapaaherratar Louise af Forselles (1850–1934). Stenbäck oli suomalaisen naiskasvatuksen uranuurtajia, joka vaikutti NNKY:ssä aktiivisesti aina 81-vuotiaaksi saakka. af Forselles painotti NNKY:n puheenjohtajana liikkeen erilaiset näkemykset ylittävää kristillistä sisaruutta sekä tuli ainoana naisena 1900-luvun alussa valituksi uskonnonvapauslakia valmistelevaan komiteaan. Hän työskenteli myös aktiivisesti naisvankien ja vapautuneiden vankien auttajana.

Naisten vapautusliike käynnistyy

Keisarillinen Suomen senaatti hyväksyi vuonna 1896 NNKY:n säännöt. Aluksi NNKY:n kiinnostus keskittyi naisten mahdollisuuteen hoitaa itsenäisesti omaa hengenelämäänsä. Pian kuitenkin heikko-osaisten hätä ja turvattomuus herätti heidät tekemään töitä myös naisten yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi.

Toiminta aloitetaan – partio, lastenkoti, siirtolais- ja lähetystyö

Toiminta aloitettiin välittömästi tyttötyöllä, jossahuomio oli lasten tarpeissa. NNKY:n nuorisotyö käsitti muun muassa liikuntaa, kerhoja ja partiotoimintaa, jota NNKY oli mukana tuomassa ulkomailta tytöille  vuodesta 1907 alkaen.

NNKY ei ollut varsinainen lähetysjärjestö, mutta vuonna 1900 valittiin ensimmäinen nimikkolähetystyöntekijä. Lähetystyötä tehtiin yhteistyössä Suomen Lähetysseuran kanssa aina 1970-luvulle, jolloin painotus siirtyi kehitysyhteistyöhön.

Inariin perustettiin vuonna 1907 maailman pohjoisin lastenkoti, Riutula (ks. YLE-elokuva linkistä). Monimuotoisen toiminnan lastenkoti toimi 1970-luvulle saakka.NNKY harjoitti myös siirtolaistyötä ulkomaille kielitaidottomina muuttaneiden suomalaisnaisten parissa, mm. Tanskassa (1904–1909) ja New Yorkissa (1909–1920).

Omat lehdet, kirjakauppa ja kiertävät kirjastot

Kaksikielisen NNKY:n omat jäsenlehdet, Kotia Kohti ja Mot Hemmet, alkoivat ilmestyä säännöllisesti vuonna 1901. Nykyään lehti ilmestyy kaksikielisenä nimellä Näkyvä Nainen. Helsingin NNKY:llä oli myös kirjakauppa Yrjönkadulla, joka palveli 60 vuoden ajan. NNKY:n julkaisutoiminta oli laajaa alusta alkaen.

NNKY perusti vuonna 1910 kiertäviä kirjastoja. Puisiin, kannettaviin kirjakaappeihin kerättiin lahjoituksina kirjoja, jotka kiersivät paikallisyhdistyksestä toiseen ennen suomalaisen kirjastolaitoksen syntyä.

Liikkeen kasvu alkaa ripeästi

Jo vuonna 1910 eri puolilla Suomea oli yli 60 paikallisyhdistystä, jotka olivat syntyneet opettajien innoittamina rautateiden varsille. NNKY-liitto liittyi v. 1902 NNKY:n Maailmanliittoon.


Kuvat: Suomen NNKY-liiton arkisto

Takaisin NNKY-liiton historia pääsivulle

Lue lisää NNKY-liiton kiinnostavasta historiasta: