Kuvassa Keijun varjo -toiminnan tiimi, NNKY-liiton pääsihteeri Anne Pönni ja NNKY-liiton hallituksen puheenjohtaja Leena-Maria Sevon.

Suomen NNKY-liiton tunnustuspalkinto jaettiin Keijun varjo -toiminnalle

21.4.2023

NNKY-liiton tunnustuspalkinto jaettiin 19. kerran. Viime vuoden tavoin NNKY-liitto halusi tunnustuspalkinnollaan nostaa esiin nuorten naisten mielen hyvinvoinnin vahvistamisen ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyn merkitystä sekä antaa tunnustusta ansiokkaasta työstä mielenterveyden eteen.

Nuorten mielenterveys, ongelmien yleistyminen ja palvelujen heikko saatavuus ovat olleet julkisuudessa jo useamman vuoden ajan. Allianssin vuodenvaihteessa toteuttamassa kyselyssä nuorisoalan työntekijät ja vapaaehtoiset kertoivat nuorten kärsivän ahdistuneisuudesta, uupumisesta ja jaksamiseen liittyvistä ongelmista, sosiaalisten tilanteiden pelosta ja eristäytymisestä sekä masentuneisuudesta. Myös Mieli ry:n kriisipuhelimessa kuuluu nuorten naisten kuormittuneisuus: opintopaineet, kasaantuneet huolet, uupumus ja näköalattomuus.

5000 euron arvoinen tunnustuspalkinto annettiin tänä vuonna Maria Akatemian Keijun varjo -toiminnalle, joka tekee työtä sen eteen, että yhä useampi nuori uskaltautuisi hakemaan apua vihan, aggression ja väkivallan haasteisiin.

Keijun varjo -toiminta

Keijun varjo -toiminta tarjoaa verkossa valtakunnallisesti ohjausta 15–28-vuotiaille nuorille naisille tunteiden, itsehillinnän ja väkivallan kysymyksiin. Toiminnan tavoitteena on edistää nuorten naisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Nuoret pääsevät oppimaan uusia toimintamalleja ja tunnesäätelykeinoja haastaviin tilanteisiin, jotta he voivat ottaa vastuun omista tunteista ja toiminnastaan. Toimintamuotoina tarjotaan niin chat-päivystyksiä, yksilökeskusteluita kuin ammatillisesti ohjattuja vertaisryhmiäkin.

Keijun varjo -toiminta edistää nuorten naisten mielenterveyttä sekä tukee naisia vihan, aggression ja väkivallan kysymyksissä. Toiminta on ennaltaehkäisevää, terveyttä ja mielen hyvinvointia vahvistavaa ja sisältää myös vertaistuellista vuorovaikutusta.