Piirros jossa nainen haaveilee rakkaudesta kirjan ääressä

Ryhmänohjaajille

Tervetuloa ohjaajien etätapaamiseen

Kevään 2024 ohjaajien etätapaamiset, etäklinikat, pidetään 1.2. ja 21.3. klo 18-19.30.

Teemat ilmoitetaan myöhemmin, mutta voit jo ilmoittautua: maarit.peltoniemi@onnky.fi

Etätapaamiset on tarkoitettu kaikille NNKY-liiton vertaisohjaajille.

Ohjaajaperehdytykset

Kevään 2024 aikana järjestetään kaksi Voimasiskot-ohjaajaperehdytystä etänä: 29.2. ja 11.4. klo 17.30-19.30. Jos olet kiinnostunut toimimaan ohjaajana, ilmoittaudu jompaan kumpaan perehdytykseen maarit.peltoniemi@onnky.fi

Tuki ryhmänohjaajille

Perehdytyksen lisäksi tarjoamme ohjaajille ryhmänohjaajataitoja valmentavia työpajoja ja koulutusta esim. verkkoryhmän ohjaamiseen, jos sinulla ei ole aiempaa kokemusta pienryhmien ohjaamisesta ja haluat vahvistaa ohjaustaitojasi.

Järjestämme vertaistoiminnassa mukana oleville ryhmänohjaajille vertais- ja virkistystapaamisia sekä täydennyskoulutuksia kasvokkain ja verkossa. Haluamme tarjota mahdollisuuden ryhmänohjaajien keskinäiseen ideoiden ja ajatusten vaihtoon, tukea ohjaajien jaksamista ja hyvinvointia sekä tuoda ohjaajille tietoa ajankohtaisista teemoista. Ryhmänohjaajilla on lisäksi mahdollisuus työnohjaukseen.

Dialogisuus ja vertaisuus Voimasiskot™-ryhmässä

Dialogisessa Voimasiskot-vertaisryhmän ohjausprosessissa sekä ohjaajan että ryhmän jäsenten on mahdollista oppia uutta.  Ryhmänohjaamisessa tavoitteenamme on tasavertainen keskustelu ja ryhmätyöskentely, jossa pohditaan syviä naisena olemisen kysymyksiä ja puhutaan siitä, mistä toisinaan voi olla vaikeakin puhua. Sellainen voi olla hyvin hoitava ja vahvistava kokemus.

Ohjaajan tapa olla läsnä ja kuunnella toisia rohkaisee ja on samalla esimerkkinä toisille. Ohjaajan oma kokemus omasta elämästä riittää asiantuntijuudeksi.

Pohtiminen, epävarmuuden sietäminen, tunteiden kohtaaminen ja niiden kanssa eteenpäin meneminen voivat olla hyvä ote ryhmän ohjaamiseen.

Kuuleminen ja kuunteleminen ovat eri asioita. Kuulemiseen riittää, että sattuu olemaan paikalla. Kuunteleminen on aktiivista toimintaa, jonka tavoitteena on ymmärtää mahdollisimman tarkasti, mitä puhuja haluaa sanoa ja mitä hän tarkoittaa.

Tervetuloa Voimasiskot™-ryhmään vertaisohjaajaksi!

Jokaisessa Voimasiskot-ryhmässä on kaksi vapaaehtoista ohjaajaa. Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti 10 kertaa, noin kaksi tuntia kerrallaan. Sopiva ryhmän koko on 6 – 8 naista ja ohjaajat. Perehdytämme ohjaajat Voimasiskot™-toimintamalliin. Ohjaajilla on käytössään Voimasiskot-ohjaajan oppaita ja he saavat myös työnohjauksellisen tuen koko prosessin ajaksi.

Sinustako ryhmänohjaaja? Tunnistatko näistä kohdista itsesi?
 

Motivaatio

 • halu tukea muita, oppia uutta ja kehittää itseään.

Arvot

 • tasa-arvo, naisten asema ja oikeudet, ihmisten ja yksilöllisyyden kunnioitus ja erilaisuuden hyväksyminen

Tasapainoinen elämäntilanne

 • hyvät mahdollisuudet tukea muita ja mahdollisuus sitoutua säännölliseen ryhmän ohjaamiseen

Soveltuvuus ohjaustyöhön, luonteenpiirteet

 • luotettava, innostava, yhteistyökykyinen, oma-aloitteinen ja empaattinen

Eduksi on

 • oma koulutustausta, erityisosaaminen
 • oma kokemus osallistumisesta vertaisryhmään
 • aiempi ryhmänohjauskokemus

Suunnitelma ryhmän perustamiseksi

 • tukena taustataho kuten paikallinen NNKY-yhdistys, seurakunta, kunta tai järjestö

Materiaalipankki

Ohjaajan materiaalia löydät lisää Voimasiskot-materiaalipankista.

Materiaalipankkiin saat käyttäjätunnukset käytyäsi ohjaajaperehdytyksen.

Tutustu myös:

 • Perustamme uusia Voimasiskot™-ryhmiä toiveiden ja tarpeiden mukaan. Jos haluat perustaa uuden ryhmän, otathan yhteyttä!
   
 • Seuraa ja keskustele myös Voimasiskojen Facebook-sivulla.