Piirros jossa nainen haaveilee rakkaudesta kirjan ääressä

Ryhmänohjaajille

Tervetuloa ohjaajien etätapaamisiin

Vuoden 2023 ensimmäisessä ohjaajien etätapaamisessa to 23.2. klo 18–19.30 puhutaan levosta ja pohditaan levon merkitystä ja sen esteitä.

Keskustelun pohjustaa Outi Huczkowski, joka on Oulussa toimiva sielunhoitoterapeutti, teologian maisteri ja ammatillinen opettaja. Terapiatyön lisäksi hän toimii Oulun vapaaseurakunnalla luovan työn koordinaattorina ja pyörittää PAHKIdesign puukoru-brändiä. Ennen seurakuntatyötä Outi toimi kulttuurialalla tuottajana, ammattikorkeakoulun opettajana ja tanssinopettajana.

Outi on 17-vuotiaan tytön (kamala) äiti, joka rakastaa syvällisiä keskusteluja, eikä lakkaa ihmettelemästä ihmisenä olemisen kauneutta ja kamaluutta. 

Outi on luvannut antaa vinkkejä erilaisista tavoista toteuttaa lepoa. Mietitään yhdessä myös sitä, miten ottaa lepo puheeksi ryhmissä ja miten löytää ja muistaa lepo omassa ohjaajantyössä. 

Ilmoittaudu osoitteeseen maarit.peltoniemi@onnky.fi. Paluupostissa saat teams-linkin.

Tuki ryhmänohjaajille

Perehdytyksen lisäksi tarjoamme ohjaajille ryhmänohjaajataitoja valmentavia työpajoja ja koulutusta esim. verkkoryhmän ohjaamiseen, jos sinulla ei ole aiempaa kokemusta pienryhmien ohjaamisesta ja haluat vahvistaa ohjaustaitojasi.

Järjestämme vertaistoiminnassa mukana oleville ryhmänohjaajille vertais- ja virkistystapaamisia sekä täydennyskoulutuksia kasvokkain ja verkossa. Haluamme tarjota mahdollisuuden ryhmänohjaajien keskinäiseen ideoiden ja ajatusten vaihtoon, tukea ohjaajien jaksamista ja hyvinvointia sekä tuoda ohjaajille tietoa ajankohtaisista teemoista. Ryhmänohjaajilla on lisäksi mahdollisuus työnohjaukseen.

Dialogisuus ja vertaisuus Voimasiskot™-ryhmässä

Dialogisessa Voimasiskot-vertaisryhmän ohjausprosessissa sekä ohjaajan että ryhmän jäsenten on mahdollista oppia uutta.  Ryhmänohjaamisessa tavoitteenamme on tasavertainen keskustelu ja ryhmätyöskentely, jossa pohditaan syviä naisena olemisen kysymyksiä ja puhutaan siitä, mistä toisinaan voi olla vaikeakin puhua. Sellainen voi olla hyvin hoitava ja vahvistava kokemus.

Ohjaajan tapa olla läsnä ja kuunnella toisia rohkaisee ja on samalla esimerkkinä toisille. Ohjaajan oma kokemus omasta elämästä riittää asiantuntijuudeksi.

Pohtiminen, epävarmuuden sietäminen, tunteiden kohtaaminen ja niiden kanssa eteenpäin meneminen voivat olla hyvä ote ryhmän ohjaamiseen.

Kuuleminen ja kuunteleminen ovat eri asioita. Kuulemiseen riittää, että sattuu olemaan paikalla. Kuunteleminen on aktiivista toimintaa, jonka tavoitteena on ymmärtää mahdollisimman tarkasti, mitä puhuja haluaa sanoa ja mitä hän tarkoittaa.

Tervetuloa Voimasiskot™-ryhmään vertaisohjaajaksi!

Jokaisessa Voimasiskot-ryhmässä on kaksi vapaaehtoista ohjaajaa. Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti 10 kertaa, noin kaksi tuntia kerrallaan. Sopiva ryhmän koko on 6 – 8 naista ja ohjaajat. Perehdytämme ohjaajat Voimasiskot™-toimintamalliin. Ohjaajilla on käytössään Voimasiskot-ohjaajan oppaita ja he saavat myös työnohjauksellisen tuen koko prosessin ajaksi.

Sinustako ryhmänohjaaja? Tunnistatko näistä kohdista itsesi?
 

Motivaatio

 • halu tukea muita, oppia uutta ja kehittää itseään.

Arvot

 • tasa-arvo, naisten asema ja oikeudet, ihmisten ja yksilöllisyyden kunnioitus ja erilaisuuden hyväksyminen

Tasapainoinen elämäntilanne

 • hyvät mahdollisuudet tukea muita ja mahdollisuus sitoutua säännölliseen ryhmän ohjaamiseen

Soveltuvuus ohjaustyöhön, luonteenpiirteet

 • luotettava, innostava, yhteistyökykyinen, oma-aloitteinen ja empaattinen

Eduksi on

 • oma koulutustausta, erityisosaaminen
 • oma kokemus osallistumisesta vertaisryhmään
 • aiempi ryhmänohjauskokemus

Suunnitelma ryhmän perustamiseksi

 • tukena taustataho kuten paikallinen NNKY-yhdistys, seurakunta, kunta tai järjestö

Tulossa materiaalipankki

Ohjaajan materiaalia löydät lisää Voimasiskot ja Kamalat äidit -toimintamuotojen yhteisestä materiaalipankista (valmistuu myöhemmin). Voimasiskot on kaikille naisille tarkoitettuja voimaantumisryhmiä ja Kamalat äidit on murrosikäisten lasten äideille suunnattua vertaistoimintaa.

Tutustu myös:

 • Perustamme uusia Voimasiskot™-ryhmiä toiveiden ja tarpeiden mukaan. Jos haluat perustaa uuden ryhmän, otathan yhteyttä!
   
 • Seuraa ja keskustele myös Voimasiskojen Facebook-sivulla.