Ryhmänohjaajille

Oletko murrosikäisen äiti ja kaipaat tukea arjen haasteisiin?
Voisitko sinä tukea muita samassa elämänvaiheessa olevia äitejä?

Olet lämpimästi tervetullut Kamalat äidit® -ryhmään vertaisryhmänohjaajaksi!

Jokaista äitiryhmää ohjaa kaksi vapaaehtoista vertaisohjaajaa, jotka ovat käyneet NNKY-liiton järjestämän Kamalat äidit®-toimintamallin perehdytyksen. Perehdytyksessä tutustutaan Kamalat äidit®-toimintaan, vertaisryhmien ohjaamiseen sekä ryhmässä käsiteltäviin teemoihin.

Perusperehdytyksen (3 h) lisäksi ohjaaja osallistuu kulttuurienvälistä kohtaamista vahvistavaan koulutusosioon (1,5 h), jonka jälkeen hän voi toimia Kamalat äidit -vertaisryhmän ohjaajana tai muissa Kamalat äidit -toiminnan tehtävissä, kuten chat-ohjaajana. Ryhmänohjaajat saavat käyttöönsä Kamalat äidit®-materiaalin sekä työntekijöiden tuen ryhmää perustettaessa ja sen aikana.

Emme vaadi ryhmänohjaajilta mitään erityistä koulutustaustaa. Perehdytykseen on mahdollista liittää ryhmänohjaajataitoja valmentava osio, jos sinulla ei ole aiempaa kokemusta pienryhmien ohjaamisesta.

Ryhmänohjaajien tuki

Järjestämme Kamalat äidit -toiminnassa mukana oleville ryhmänohjaajille valtakunnallisia ja alueellisia ohjaajatapaamisia sekä täydennyskoulutuksia. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus ryhmänohjaajien keskinäiseen ideoiden ja ajatusten vaihtoon, tukea ohjaajien jaksamista ja hyvinvointia sekä tuoda ohjaajille tietoa ajankohtaisista teemoista. Ryhmänohjaajilla on lisäksi mahdollisuus työnohjaukseen.

Dialogisuus ja vertaisuus Kamalat äidit®-ryhmässä

Dialogisessa Kamalat äidit -vertaisryhmän ohjausprosessissa sekä ohjaajan että ryhmän jäsenten on mahdollista oppia uutta.  Ryhmän ohjaamisessa tavoitteenamme on tasavertainen keskustelu ja ryhmätyöskentely. Ryhmissä keskustellaan erilaisista arjen haasteista, kuten nuorten kotiintuloajoista, rahankäytöstä, päihteistä ja pelaamisesta. Myös äitien jaksamisen ja hyvinvoinnin tukeminen on keskiössä.

Ohjaajan tapa olla läsnä ja kuunnella toisia rohkaisee ja on samalla esimerkkinä kaikille ryhmän osallistujille. Ohjaajan oma kokemus omasta elämästä riittää asiantuntijuudeksi.

Ryhmässä kuunteleminen on aktiivista toimintaa, jonka tavoitteena on ymmärtää mahdollisimman tarkasti, mitä puhuja haluaa sanoa ja mitä hän tarkoittaa. Kamalat äidit -ryhmissä jokainen äiti pääsee puhumaan ja yhdessä keskustellen etsitään keinoja ja ratkaisuja arjen haasteisiin.

Pohtiminen, epävarmuuden sietäminen, tunteiden kohtaaminen ja niiden kanssa eteenpäin meneminen ovat hyviä elementtejä ryhmän ohjaamisessa.

Sinustako ryhmänohjaaja?

Kamalat äidit -ryhmänohjaajilta ei edellytetä mitään tiettyä koulutustaustaa tai erityisosaamista. Toivomme kuitenkin, että vertaisuuden ajatus toteutuisi eli olisit murrosikäisen nuoren äiti tai lähimenneisyydessä sen vaiheen elänyt nainen. Vaihtoehtoisesti voit toimia työssäsi murrosikäisten nuorten tai heidän perheidensä parissa.

Motivaatio – halu tukea muita, oppia uutta ja kehittää itseään

Arvot – tasa-arvo, naisten asema ja oikeudet, ihmisten ja yksilöllisyyden kunnioitus ja erilaisuuden hyväksyminen

Tasapainoinen elämäntilanne – hyvät mahdollisuudet tukea muita ja mahdollisuus sitoutua säännölliseen ryhmän ohjaamiseen

Soveltuvuus ohjaustyöhön, luonteenpiirteet – luotettava, innostava, yhteistyökykyinen, oma-aloitteinen ja empaattinen

Eduksi on
oma kokemus osallistumisesta vertaisryhmään
aiempi ryhmänohjauskokemus
oma koulutustausta, erityisosaaminen

Ryhmän perustaminen – tukena paikallinen yhteistyökumppani, kuten NNKY-yhdistys, seurakunta, kunta tai järjestö

Vertaisryhmiä ohjataan ”tavallisen ihmisen” taidoin!

Haluaisitko ryhtyä vapaaehtoiseksi ohjaajaksi ja perustaa Kamalat äidit® -ryhmän omalle paikkakunnallesi?

Kysy lisää ja tule mukaan antoisaan ja voimaannuttavaan toimintaan!

Kamalat äidit -ryhmänohjaajien perehdytykset syksyllä 2021

Kamalat äidit -ryhmänohjaajien perehdytystä on uudistettu ja se koostuu vuonna 2021 kahdesta osasta: ohjaajien perusperehdytyksestä (3 h) ja täydentävästä kulttuurienvälisen kohtaamisen osiosta (1,5 h). Toimiaksesi Kamalat äidit -vertaisryhmän ohjaajana sinun tulee käydä molemmat koulutusosiot.

Ohjaajien perehdytyksiä järjestetään verkkokoulutuksena:
18.8.2021 klo 17-20 (suomeksi)
8.9.2021 klo 17-20 (In English)
15.9.2021 klo 17-20 (selkosuomi)
14.9.2021 klo 17-20 (suomeksi)
13.10.2021 klo 17-20 (suomeksi)
10.11.2021 klo 17-20 (suomeksi)

Monikulttuurinen ohjaajakoulutuksen täydentävä osio verkkokoulutuksena (voit ilmoittautua mukaan kun olet käynyt ohjaajan perusperehdytyksen):
24.8.2021 klo 17-18.30 (suomeksi)
6.10.2021 klo 17-18.30 (In English)
27.10.2021 klo 17-18.30 (suomeksi)

Kysy lisää ohjaajaperehdytyksestä tai ilmoittaudu mukaan viimeistään viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa sähköpostitse osoitteeseen: kamalataidit@ywca.fi

Kamalat äidit -toiminnassa mukana oleva ohjaajamme!

Kamalat äidit -ryhmänohjaajien materiaalipankkiin pääset alla olevasta ’Materiaalipankkiin’ -painikkeesta.
Jos olet käynyt ohjaajaperehdytyksen ja olet ohjaajarekisterissämme, etkä ole vielä saanut tunnuksia materiaalipankkiin, voit tilata tunnukset täältä.

Materiaalipankki

Graafinen materiaalipankkikuva

Vertaistoiminnan materiaalia ohjaajille