Ryhmänohjaajille

Tervetuloa Kamalat äidit® ryhmään vertaisohjaajaksi!

Oletko murrosikäisen lapsen äiti ja kaipaat tukea arjen haasteisiin? Haluaisitko ryhtyä vapaaehtoiseksi ohjaajaksi ja perustaa Kamalat äidit® -ryhmän omalle paikkakunnallesi?

Jokaista äitiryhmää ohjaa kaksi vapaaehtoista vertaisohjaajaa, jotka ovat käyneet NNKY-liiton järjestämän Kamalat äidit® -toimintamallin perehdytyksen. Perehdytyksessä tutustumme Kamalat äidit® -toimintaan, vertaisryhmien ohjaamiseen sekä ryhmässä käsiteltäviin teemoihin. Ryhmänohjaajat saavat käyttöönsä Kamalat äidit® -materiaalin sekä koordinaattorin tuen ryhmää perustettaessa ja sen aikana.

Emme vaadi erityistä koulutustaustaa ryhmänohjaajilta. Perehdytykseen on mahdollista liittää ryhmänohjaajataitoja valmentava osio, jos sinulla ei ole aiempaa kokemusta pienryhmien ohjaamisesta.

Jos paikkakunnallasi on vähintään kaksi Kamalat äidit -ryhmän ohjaamisesta kiinnostunutta, voimme järjestää perehdytyksen paikkakunnallanne. Otathan meihin yhteyttä!

Ryhmänohjaajien tuki

Järjestämme Kamalat äidit® -ryhmänohjaajille valtakunnallisia ja alueellisia ohjaajatapaamisia sekä täydennyskoulutuksia. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus ryhmänohjaajien keskinäiseen ideoiden ja ajatusten vaihtoon sekä tuoda ohjaajille tietoa ajankohtaisista teemoista. Ryhmänohjaajilla on lisäksi mahdollisuus työnohjaukseen.

Dialogisuus ja vertaisuus Kamalat äidit® -ryhmässä

Dialogisessa Kamalat äidit -vertaisryhmän ohjausprosessissa sekä ohjaajan että ryhmän jäsenten on mahdollista oppia uutta.  Ryhmänohjaamisessa tavoitteenamme on tasavertainen keskustelu ja ryhmätyöskentely. Keskustelemme arjen haasteista kuten nuoren kotiintuloajoista, rahankäytöstä, päihteistä ja pelaamisesta.

Ohjaajan tapa olla läsnä ja kuunnella toisia rohkaisee ja on samalla esimerkkinä toisille. Ohjaajan oma kokemus omasta elämästä riittää asiantuntijuudeksi.

Pohtiminen, epävarmuuden sietäminen, tunteiden kohtaaminen ja niiden kanssa eteenpäin meneminen voivat olla hyvä ote ryhmän ohjaamiseen.

Ryhmässä kuunteleminen on aktiivista toimintaa, jonka tavoitteena on ymmärtää mahdollisimman tarkasti, mitä puhuja haluaa sanoa ja mitä hän tarkoittaa.

Sinustako ryhmänohjaaja? Tunnistatko näistä kohdista itsesi?


Motivaatio

  • halu tukea muita, oppia uutta ja kehittää itseään.

Arvot

  • tasa-arvo, naisten asema ja oikeudet, ihmisten ja yksilöllisyyden kunnioitus ja erilaisuuden hyväksyminen

Tasapainoinen elämäntilanne

  • hyvät mahdollisuudet tukea muita ja mahdollisuus sitoutua säännölliseen ryhmän ohjaamiseen

Soveltuvuus ohjaustyöhön, luonteenpiirteet

  • luotettava, innostava, yhteistyökykyinen, oma-aloitteinen ja empaattinen

Eduksi on

  • oma koulutustausta, erityisosaaminen
  • oma kokemus osallistumisesta vertaisryhmään
  • aiempi ryhmänohjauskokemus

Suunnitelma ryhmän perustamiseksi

  • tukena taustataho kuten paikallinen NNKY-yhdistys, seurakunta, kunta tai järjestö.

Kysy lisää ja tule mukaan antoisaan ja voimaannuttavaan toimintaan!

Materiaalipankki

Graafinen materiaalipankkikuva

Vertaistoiminnan materiaalia ohjaajille

Ryhmänohjaajien materiaalipankkia päivitetään vielä.