Ryhmänohjaajaksi?

Oletko murrosikäisen äiti ja kaipaat tukea arjen haasteisiin?
Voisitko sinä tukea muita samassa elämänvaiheessa olevia äitejä?

Olet lämpimästi tervetullut Kamalat äidit® -ryhmään vertaisryhmänohjaajaksi!

Syksyn 2024 perehdytykset löydät tämän sivun lopusta!

Jokaista äitiryhmää ohjaa kaksi vertaisryhmänohjaajaa, jotka ovat käyneet NNKY-liiton järjestämän Kamalat äidit®-toimintamallin perehdytyksen. Perehdytyksessä tutustutaan Kamalat äidit®-toimintaan, vertaisryhmien ohjaamiseen, ryhmässä käsiteltäviin teemoihin sekä monimuotoisuuden kohtaamiseen ryhmässä.

Perehdytyksen käytyäsi voit ohjata Kamalat äidit®-ryhmää tai toimia muissa Kamalat äidit®-toiminnan vapaaehtoistehtävissä kuten chat-ohjaajana, kehittämisryhmän jäsenenä tai myöhemmin mentorina uusille ohjaajille. Ryhmänohjaajana saat käyttöösi Kamalat äidit®-materiaalin sekä työntekijöiden tuen ryhmää perustettaessa ja sen aikana.

Sinustako ryhmänohjaaja?

Emme edellytä Kamalat äidit®-ryhmänohjaajilta mitään tiettyä koulutustaustaa tai erityisosaamista. Vertaisryhmiä ohjataan ”tavallisen ihmisen” taidoin! Toivomme kuitenkin, että vertaisuuden ajatus toteutuisi, eli olisit murrosikäisen nuoren äiti tai lähimenneisyydessä sen vaiheen elänyt nainen. Vaihtoehtoisesti voit toimia työssäsi murrosikäisten nuorten tai heidän perheidensä parissa.

Motivaatio – halu tukea muita, oppia uutta ja kehittää itseään
Arvot – tasa-arvo, naisten asema ja oikeudet, ihmisten ja yksilöllisyyden kunnioitus ja erilaisuuden hyväksyminen
Tasapainoinen elämäntilanne – hyvät mahdollisuudet tukea muita ja mahdollisuus sitoutua säännölliseen ryhmän ohjaamiseen
Soveltuvuus ohjaustyöhön, luonteenpiirteet – luotettava, innostava, yhteistyökykyinen, oma-aloitteinen ja empaattinen
Eduksi on – oma kokemus osallistumisesta vertaisryhmään, aiempi ryhmänohjauskokemus, oma koulutustausta, erityisosaaminen
Ryhmän perustaminen – tukena paikallinen yhteistyökumppani, kuten NNKY-yhdistys, seurakunta, kunta tai järjestö

Tuki ryhmänohjaajille

Järjestämme Kamalat äidit®-toiminnassa mukana oleville ryhmänohjaajille vertais- ja virkistystapaamisia sekä täydennyskoulutuksia kasvokkain ja verkossa. Haluamme tarjota mahdollisuuden ryhmänohjaajien keskinäiseen ideoiden ja ajatusten vaihtoon, tukea ohjaajien jaksamista ja hyvinvointia sekä tuoda ohjaajille tietoa ajankohtaisista teemoista. Ryhmänohjaajilla on lisäksi mahdollisuus työnohjaukseen.

Kamalat äidit®-ryhmänohjaajaperehdytykset

Tarjoamme heti perehdytysprosessin aluksi mahdollisuutta lyhyeen tutustumiskeskusteluun Kamalat äidit®-työntekijän kanssa. Keskustelussa saat kuulla lisää toiminnasta, meistä ja tulevasta perehdytyksestä ja me saamme tutustua sinuun. Howspacessa toteutettavaan perehdytykseen kuuluu itsenäistä, omaan tahtiin suoritettavaa materiaaliin perehtymistä, tehtävien ja harjoitusten tekemistä sekä yksi yhteinen, aikaan sidottu etäluento verkossa.

Perehdytyksen päätteeksi jokaisen mukana olleen ohjaajan kanssa käydään keskustelu, jossa pohditaan yhdessä mm. ryhmän käynnistämiseen liittyviä asioita.

Howspace on helppokäyttöinen yhteisöllinen verkko-oppimisympäristö, joka on mutkaton ja turvallinen käyttää. Opastamme ja autamme sinua Howspacen käytössä.

Tule mukaan antoisaan ja voimaannuttavaan toimintaan ja liity osaksi Kamalat äidit®-yhteisöä osallistumalla Kamalat äidit®-ohjaajaperehdytykseen!

Ohjaajaperehdytykset syksyllä 2024

11.9.-9.10.2024
11.9. ennakkotehtävät aukeavat
18.9. klo 17-20 verkkoluento: Kamalat äidit®-toimintamalliin tutustuminen, vertaisryhmän käynnistäminen ja ohjaajana toimiminen
18.9.-9.10. itsenäistä työskentelyä oman aikataulun mukaan Howspacessa
9.10. Howspace sulkeutuu, loppukeskustelusta (n. 30-45 min) sopiminen

4.11.-2.12.2024
4.11. ennakkotehtävät aukeavat
11.11. klo 17-20 verkkoluento: Kamalat äidit -toimintamalliin tutustuminen, vertaisryhmän käynnistäminen ja ohjaajana toimiminen
11.11.-2.12. itsenäistä työskentelyä oman aikataulun mukaan Howspacessa
2.12. Howspace sulkeutuu, loppukeskustelusta (n. 30-45 min) sopiminen

Ilmoittaudu perehdytykseen!

For English-speakers we offer the training from 23 Sept to 21 Oct 2024.
Please see our English web page or ask Anna or Riikka.

Lisätietoa perehdytyksistä saat Kamalat äidit -koordinaattoreilta / more info from:
Anna Helin-Valtonen, anna.helin-valtonen@ywca.fi, 040 411 5967
Riikka Koola, riikka.koola@ywca.fi, 040 821 7894


Materiaalipankki toiminnassa mukana oleville ohjaajille

Graafinen materiaalipankkikuva

Kamalat äidit®-ryhmänohjaajien materiaalipankkiin pääset ’Materiaalipankkiin’ -painikkeesta.

Jos olet käynyt ohjaajaperehdytyksen ja olet ohjaajarekisterissämme, etkä ole vielä saanut tunnuksia materiaalipankkiin, pyydä tunnuksia sähköpostitse kamalataidit@ywca.f