Ryhmänohjaajille

Oletko murrosikäisen äiti ja kaipaat tukea arjen haasteisiin?
Voisitko sinä tukea muita samassa elämänvaiheessa olevia äitejä?

Olet lämpimästi tervetullut Kamalat äidit® -ryhmään vertaisryhmänohjaajaksi!

Jokaista äitiryhmää ohjaa kaksi vapaaehtoista vertaisohjaajaa, jotka ovat käyneet NNKY-liiton järjestämän Kamalat äidit®-toimintamallin perehdytyksen. Perehdytyksessä tutustutaan Kamalat äidit®-toimintaan, vertaisryhmien ohjaamiseen, ryhmässä käsiteltäviin teemoihin sekä monimuotoisuuden kohtaamiseen ryhmässä.

Toimintamalliin tutustumisen lisäksi ohjaaja pääsee perehdytyksessä pohtimaan omaa ohjaajuuttaan sekä monimuotoisuuden huomioimista vertaisryhmässä. Yhteensä viiden tunnin mittaisen (3 h + 2 h) perehdytyksen jälkeen hän voi toimia Kamalat äidit -vertaisryhmän ohjaajana tai muissa Kamalat äidit -toiminnan tehtävissä, kuten chat-ohjaajana, kehittämisryhmässä, somelähettiläänä tai myöhemmin kokemusasiantuntijana koulutuksissa. Ryhmänohjaajat saavat käyttöönsä Kamalat äidit®-materiaalin sekä työntekijöiden tuen ryhmää perustettaessa ja sen aikana.

Ryhmänohjaajilla ei tarvitse olla mitään tiettyä koulutustaustaa. Perehdytyksen lisäksi on tarjolla ryhmänohjaajataitoja valmentavia työpajoja, jos sinulla ei ole aiempaa kokemusta pienryhmien ohjaamisesta ja haluat vahvistaa ohjaustaitojasi.

Ryhmänohjaajien tuki

Järjestämme Kamalat äidit -toiminnassa mukana oleville ryhmänohjaajille valtakunnallisia ja alueellisia ohjaajatapaamisia sekä täydennyskoulutuksia. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus ryhmänohjaajien keskinäiseen ideoiden ja ajatusten vaihtoon, tukea ohjaajien jaksamista ja hyvinvointia sekä tuoda ohjaajille tietoa ajankohtaisista teemoista. Ryhmänohjaajilla on lisäksi mahdollisuus työnohjaukseen.

Dialogisuus ja vertaisuus Kamalat äidit®-ryhmässä

Dialogisessa Kamalat äidit -vertaisryhmän ohjausprosessissa sekä ohjaajan että ryhmän jäsenten on mahdollista oppia uutta. Ryhmän ohjaamisessa tavoitteenamme on tasavertainen keskustelu ja ryhmätyöskentely. Ryhmissä keskustellaan erilaisista arjen haasteista, kuten nuorten kotiintuloajoista, rahankäytöstä, päihteistä ja pelaamisesta. Myös äitien jaksamisen ja hyvinvoinnin tukeminen on keskiössä.

Ohjaajan tapa olla läsnä ja kuunnella toisia rohkaisee ja on samalla esimerkkinä kaikille ryhmän osallistujille. Ohjaajan oma kokemus omasta elämästä riittää asiantuntijuudeksi.

Ryhmässä kuunteleminen on aktiivista toimintaa, jonka tavoitteena on ymmärtää mahdollisimman tarkasti, mitä puhuja haluaa sanoa ja mitä hän tarkoittaa. Kamalat äidit -ryhmissä jokainen äiti pääsee puhumaan ja yhdessä keskustellen etsitään keinoja ja ratkaisuja arjen haasteisiin.

Pohtiminen, epävarmuuden sietäminen, tunteiden kohtaaminen ja niiden kanssa eteenpäin meneminen ovat hyviä elementtejä ryhmän ohjaamisessa.

Sinustako ryhmänohjaaja?

Kamalat äidit -ryhmänohjaajilta ei edellytetä mitään tiettyä koulutustaustaa tai erityisosaamista. Toivomme kuitenkin, että vertaisuuden ajatus toteutuisi eli olisit murrosikäisen nuoren äiti tai lähimenneisyydessä sen vaiheen elänyt nainen. Vaihtoehtoisesti voit toimia työssäsi murrosikäisten nuorten tai heidän perheidensä parissa.

Motivaatio – halu tukea muita, oppia uutta ja kehittää itseään

Arvot – tasa-arvo, naisten asema ja oikeudet, ihmisten ja yksilöllisyyden kunnioitus ja erilaisuuden hyväksyminen

Tasapainoinen elämäntilanne – hyvät mahdollisuudet tukea muita ja mahdollisuus sitoutua säännölliseen ryhmän ohjaamiseen

Soveltuvuus ohjaustyöhön, luonteenpiirteet – luotettava, innostava, yhteistyökykyinen, oma-aloitteinen ja empaattinen

Eduksi on
oma kokemus osallistumisesta vertaisryhmään
aiempi ryhmänohjauskokemus
oma koulutustausta, erityisosaaminen

Ryhmän perustaminen – tukena paikallinen yhteistyökumppani, kuten NNKY-yhdistys, seurakunta, kunta tai järjestö

Vertaisryhmiä ohjataan ”tavallisen ihmisen” taidoin!

Haluaisitko ryhtyä vapaaehtoiseksi ohjaajaksi ja perustaa Kamalat äidit® -ryhmän omalle paikkakunnallesi?

Kysy lisää ja tule mukaan antoisaan ja voimaannuttavaan toimintaan!

Kamalat äidit -ryhmänohjaajaperehdytykset syksyllä 2022

Kamalat äidit -ryhmänohjaajaperehdytys koostuu kahdesta osiosta: 1) toimintamalliin tutustuminen ja ohjaajana toimiminen (3 h) ja 2) monimuotoisuus vertaisryhmässä (2 h). Toimiaksesi Kamalat äidit -vertaisryhmän ohjaajana sinun tulee käydä molemmat osiot.

Vielä ehdit mukaan syksyn ohjaajaperehdytyksiin!

Osa 1 – toimintamalliin tutustuminen ja ohjaajana toimiminen
15.11. klo 17-20 (selkosuomeksi, Teams)
17.11. klo 17-20 (suomeksi, Teams)

Osa 2 – monimuotoisuus vertaisryhmässä
29.11. klo 17-19 (selkosuomeksi, Teams)

Ilmoittaudu mukaan: https://link.webropol.com/s/kamalataidit-perehdytykset-s22

Kamalat äidit -toiminnassa mukana oleva ohjaajamme!

Kamalat äidit -ryhmänohjaajien materiaalipankkiin pääset alla olevasta ’Materiaalipankkiin’ -painikkeesta.
Jos olet käynyt ohjaajaperehdytyksen ja olet ohjaajarekisterissämme, etkä ole vielä saanut tunnuksia materiaalipankkiin, pyydä tunnuksia sähköpostitse kamalataidit@ywca.fi

Materiaalipankki

Graafinen materiaalipankkikuva

Vertaistoiminnan materiaalia ohjaajille