Ryhmänohjaajaksi?

Oletko murrosikäisen äiti ja kaipaat tukea arjen haasteisiin?
Voisitko sinä tukea muita samassa elämänvaiheessa olevia äitejä?

Olet lämpimästi tervetullut Kamalat äidit® -ryhmään vertaisryhmänohjaajaksi!

Jokaista äitiryhmää ohjaa kaksi vertaisryhmänohjaajaa, jotka ovat käyneet NNKY-liiton järjestämän Kamalat äidit®-toimintamallin perehdytyksen. Perehdytyksessä tutustutaan Kamalat äidit®-toimintaan, vertaisryhmien ohjaamiseen, ryhmässä käsiteltäviin teemoihin sekä monimuotoisuuden kohtaamiseen ryhmässä.

Perehdytyksen käytyäsi voit ohjata Kamalat äidit -ryhmää tai toimia muissa Kamalat äidit -toiminnan vapaaehtoistehtävissä kuten chat-ohjaajana, kehittämisryhmässä, somelähettiläänä tai myöhemmin kokemusasiantuntijana koulutuksissa. Ryhmänohjaajana saat käyttöösi Kamalat äidit®-materiaalin sekä työntekijöiden tuen ryhmää perustettaessa ja sen aikana.

Sinustako ryhmänohjaaja?

Emme edellytä Kamalat äidit -ryhmänohjaajilta mitään tiettyä koulutustaustaa tai erityisosaamista. Vertaisryhmiä ohjataan ”tavallisen ihmisen” taidoin! Toivomme kuitenkin, että vertaisuuden ajatus toteutuisi eli olisit murrosikäisen nuoren äiti tai lähimenneisyydessä sen vaiheen elänyt nainen. Vaihtoehtoisesti voit toimia työssäsi murrosikäisten nuorten tai heidän perheidensä parissa.

Motivaatio – halu tukea muita, oppia uutta ja kehittää itseään

Arvot – tasa-arvo, naisten asema ja oikeudet, ihmisten ja yksilöllisyyden kunnioitus ja erilaisuuden hyväksyminen

Tasapainoinen elämäntilanne – hyvät mahdollisuudet tukea muita ja mahdollisuus sitoutua säännölliseen ryhmän ohjaamiseen

Soveltuvuus ohjaustyöhön, luonteenpiirteet – luotettava, innostava, yhteistyökykyinen, oma-aloitteinen ja empaattinen

Eduksi on – oma kokemus osallistumisesta vertaisryhmään, aiempi ryhmänohjauskokemus, oma koulutustausta, erityisosaaminen

Ryhmän perustaminen – tukena paikallinen yhteistyökumppani, kuten NNKY-yhdistys, seurakunta, kunta tai järjestö

Dialogisuus ja vertaisuus Kamalat äidit®-ryhmässä

Dialogisessa Kamalat äidit -vertaisryhmän ohjausprosessissa sekä ohjaajan että ryhmän jäsenten on mahdollista oppia uutta. Ryhmän ohjaamisessa tavoitteenamme on tasavertainen keskustelu ja ryhmätyöskentely.

Ryhmissä keskustellaan äitien toivomista teemoista – arjen iloista ja haasteista, kuten nuorten kotiintuloajoista, rahankäytöstä, päihteistä ja pelaamisesta. Äitien jaksamisen ja hyvinvoinnin sekä vanhemmuuden tukeminen ovat keskeinen osa Kamalat äidit -toimintaa.

Ohjaajan tapa olla läsnä ja kuunnella toisia rohkaisee ja on samalla esimerkkinä kaikille ryhmän osallistujille. Ohjaajan oma kokemus omasta elämästä riittää asiantuntijuudeksi.

Ryhmässä kuunteleminen on aktiivista toimintaa, jonka tavoitteena on ymmärtää mahdollisimman tarkasti, mitä puhuja haluaa sanoa ja mitä hän tarkoittaa. Kamalat äidit -ryhmissä jokainen äiti pääsee puhumaan ja yhdessä keskustellen etsitään keinoja ja ratkaisuja arjen haasteisiin.

Pohtiminen, epävarmuuden sietäminen, tunteiden kohtaaminen ja niiden kanssa eteenpäin meneminen ovat hyviä elementtejä ryhmän ohjaamisessa.

Tuki ryhmänohjaajille

Perehdytyksen lisäksi tarjoamme ohjaajille ryhmänohjaajataitoja valmentavia työpajoja ja koulutusta esim. verkkoryhmän ohjaamiseen, jos sinulla ei ole aiempaa kokemusta pienryhmien ohjaamisesta ja haluat vahvistaa ohjaustaitojasi.

Järjestämme Kamalat äidit -toiminnassa mukana oleville ryhmänohjaajille vertais- ja virkistystapaamisia sekä täydennyskoulutuksia kasvokkain ja verkossa. Haluamme tarjota mahdollisuuden ryhmänohjaajien keskinäiseen ideoiden ja ajatusten vaihtoon, tukea ohjaajien jaksamista ja hyvinvointia sekä tuoda ohjaajille tietoa ajankohtaisista teemoista. Ryhmänohjaajilla on lisäksi mahdollisuus työnohjaukseen.

Kamalat äidit -ryhmänohjaajaperehdytykset vuonna 2024

Tarjoamme heti perehdytysprosessin aluksi mahdollisuutta lyhyeen tutustumiskeskusteluun Kamalat äidit -työntekijän kanssa. Keskustelussa saat kuulla lisää toiminnasta, meistä ja tulevasta perehdytyksestä ja me saamme tutustua vähän sinuun. Howspacessa toteutettavaan perehdytykseen kuuluu itsenäistä, omaan tahtiin suoritettavaa materiaaliin perehtymistä, tehtävien ja harjoitusten tekemistä sekä yksi yhteinen, aikaan sidottu etäluento verkossa.

Perehdytyksen päätteeksi jokaisen mukana olleen ohjaajan kanssa käydään keskustelu, jossa pohditaan yhdessä mm. ryhmän käynnistämiseen liittyviä asioita.

Howspace on helppokäyttöinen yhteisöllinen verkko-oppimisympäristö, joka on mutkaton ja turvallinen käyttää. Opastamme ja autamme sinua Howspacen käytössä.

Tule mukaan antoisaan ja voimaannuttavaan toimintaan ja liity osaksi Kamalat äidit -yhteisöä osallistumalla Kamalat äidit -ohjaajaperehdytykseen!

Suomenkieliset ohjaajaperehdytykset Howspacessa keväällä 2024

Tammi-helmikuun perehdytys 29.1.-26.2.2024
Ilmoittautuminen perehdytykseen, valinnaisesta tutustumiskeskustelusta (n. 15-20 min) sopiminen
29.1. Ennakkotehtävät aukeavat
5.2. klo 17-20 Verkkoluento: Kamalat äidit -toimintamalliin tutustuminen, vertaisryhmän käynnistäminen ja ohjaajana toimiminen
5.2.-26.2. Itsenäistä työskentelyä oman aikataulun mukaan Howspacessa
26.2. Howspace sulkeutuu, loppukeskustelusta (n. 30-45 min) sopiminen

Huhti-toukokuun perehdytys 18.4.-16.5.2024
Ilmoittautuminen perehdytykseen, valinnaisesta tutustumiskeskustelusta (n. 15-20 min) sopiminen
18.4. Ennakkotehtävät aukeavat
25.4. klo 17-20 Verkkoluento: Kamalat äidit -toimintamalliin tutustuminen, vertaisryhmän käynnistäminen ja ohjaajana toimiminen
25.4.-16.5. Itsenäistä työskentelyä oman aikataulun mukaan Howspacessa
16.5. Howspace sulkeutuu, loppukeskustelusta (n. 30-45 min) sopiminen

Ilmoittaudu perehdytykseen!

Perehdytykset englanniksi keväällä 2024

Aikataulut tarkentuvat myöhemmin!


Lisätietoa perehdytyksistä saat Kamalat äidit -koordinaattorilta:
Anna Helin-Valtonen, anna.helin-valtonen@ywca.fi, 040 411 5967

Kamalat äidit -toiminnassa mukana oleva ohjaajamme!

Kamalat äidit -ryhmänohjaajien materiaalipankkiin pääset alla olevasta ’Materiaalipankkiin’ -painikkeesta.
Jos olet käynyt ohjaajaperehdytyksen ja olet ohjaajarekisterissämme, etkä ole vielä saanut tunnuksia materiaalipankkiin, pyydä tunnuksia sähköpostitse kamalataidit@ywca.fi

Materiaalipankki

Graafinen materiaalipankkikuva

Vertaistoiminnan materiaalia ohjaajille