Liiton kokous 21.11.2020

Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry:n kokous pidetään marraskuun 21. päivänä 2020 Hotelli Helkan kokoustila Saarnissa, P. Rautatiekatu 23, 00100 Helsinki sekä etäkokouksena Microsoft Teams -ohjelman avulla.

Covid19-pandemian vuoksi suosittelemme vahvasti osallistumista verkon välityksellä, mikä on mahdollista liiton sääntöjen § 6:n ja hallituksen päätöksen mukaisesti.

Liiton kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä hyväksytään liiton strategiapäivitys.

Äänioikeutettuja kokouksessa ovat ne yhteisöjäsenet, jotka on hyväksytty liiton jäseneksi ennen edellisen toimikauden loppua. Toimikaudella tarkoitetaan liiton tilikautta.

Liiton yhteisöjäsen, NNKY, voi lähettää kokoukseen äänivaltaisia edustajia seuraavasti:

jäsenmäärä  ääniä            edustajia

alle 50           2                    2

50 – 149        3                    3

150 – 299      4                    4

300 – 499      5                    5

500 – 699      6                    6

700 ja yli      7                    7

Yhteisöjäsenet voivat valtuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pienemmän määrän edustajia edustamaan koko äänimääräänsä. Verkkoäänestyksen vuoksi suosittelemme, että yhteisöjäsenet valtuuttavat yhden edustajansa edustamaan koko äänimääränsä.

Edustaja voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Jokaisen edustajan valtuutus on osoitettava asianmukaisella jäsenyhdistyksen päätökseen perustuvalla valtakirjalla, josta on käytävä ilmi myös edustajan edustama äänimäärä.

Kannatusjäsenellä on liiton varsinaisessa kokouksessa puhe- ja aloiteoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Hallituksen jäsenillä, liiton tilintarkastajalla sekä liiton toimihenkilöillä on kokouksessa ainoastaan läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi läsnäolo-oikeus on henkilöillä, joille kokous sellaisen myöntää.

Kokouksen valtakirjojen tarkastus toteutetaan Saarnissa ja Teamsissa klo 12.00–13.00.

Liiton kokous alkaa klo 13.00.

Helsingissä 27.10.2020

SUOMEN NNKY-LIITON HALLITUS

Minna Hietamäki                                   Anne Pönni

puheenjohtaja                                        pääsihteeri

Tervetuloa – Välkommen!