Ole saatavilla, kuule ja kuuntele lasta

Lapsen tai teinin jalat hiekkatien laidassa, farkut jalassa

Jokaisella on oikeus ruumiilliseen ja seksuaaliseen koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeuteen. Kukaan ei saa painostaa toista seksuaalisiin tekoihin. Ahdistelu ei ole koskaan uhrin syy.

Lain mukaan täysi-ikäisen ja alle 16-vuotiaan lapsen väliset seksuaaliset teot ovat lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.

Suomea ovat järkyttäneet vuoden 2018 lopussa ja sen jälkeen paljastuneet useat seksuaalirikokset, joissa uhrit ovat olleet alaikäisiä lapsia. Sinun, minun, meidän lapsiamme.

Seksuaalinen häirintä digitaalisessa mediassa on 12−17-vuotiaiden lasten ja nuorten mukaan varsin yleistä.

Äärimmäiset teot nousevat otsikoihin. Kuitenkin lasten kohtaamaa seksuaalista häirintää tapahtuu jatkuvasti ja se voi jäädä meiltä aikuisilta helposti huomaamatta. Pelastakaa Lapset ry:n tekemän selvityksen mukaan seksuaalinen häirintä digitaalisessa mediassa on 12−17-vuotiaiden lasten ja nuorten mukaan varsin yleistä.

Meidän aikuisten täytyy olla selvillä siitä, kenen kanssa lapsemme ja nuoremme aikaansa viettävät, niin reaalimaailmassa kuin netissä. Aikuisten tulee tietää, mistä seksuaalisessa kaltoinkohtelussa on kysymys ja puuttua siihen välittömästi. Aikuisten vastuulla on keskustella aiheesta lapsen tai nuoren kanssa ja tunnistaa kaltoinkohtelua kohdannut lapsi.

Lapsi tai nuori voi hävetä asiaa niin paljon, ettei pysty siitä puhumaan. Pelastakaa Lasten selvityksen mukaan häpeä onkin merkittävin syy sille, miksi lapset ja nuoret eivät kerro seksuaalisesta häirinnästä aikuisille. Lähes 50 % tytöistä ja yli 20 % pojista ei kertoisi seksuaalisesta häirinnästä ja kiusaamisesta aikuisille nimenomaan häpeän vuoksi.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetti ohjeistaa aikuista, jolle lapsi tai nuori rohkaistuu kertomaan seksuaalisesta kaltoinkohtelusta.

  1. Ota kerrottu vastaan rauhallisesti: älä suutu tai hätäänny. Älä kyseenalaista lapsen kertomusta.
  2. Kehu siitä, että hän on uskaltanut puhua asiasta ja hän on toiminut rohkeasti ja oikein.
  3. Välitä lapselle lämpöä, turvaa ja hyväksyntää: Puhu rauhallisesti ja lämpimästi. Lohduta ja vakuuta, että lapsi on turvassa ja hän saa tilanteeseensa apua, eikä jää yksin.
  4. Kerro lapselle, ettei hän ole tehnyt mitään väärää. Monet lapset saattavat kokea syyllisyyttä tapahtumista ja pohtivat omaa osuuttaan ja rooliaan tilanteissa. Viestitä lapselle, että vastuu kaltoinkohtelusta on aina aikuisella, syy ei ikinä ole lapsen.
  5. Etsi lapselle ammattiapua. Ota yhdessä lapsen kanssa yhteyttä lähimpään toimijaan, jolta saat ohjeet jatkoon. Yhteyden voi ottaa yhdessä lapsen kanssa esim. kouluterveydenhuoltoon tai lastensuojeluun (sosiaalitoimeen). Häirintää tai kaltoinkohtelua kokenut lapsi tarvitsee ensiavukseen aikuisen, mutta myös tapahtuman vakavuuden ja vointinsa mukaista ammattiapua.

Ole saatavilla, kuule, kuuntele. Omalle ja naapurin lapselle.

Vaula Hacklin

LÄHTEET:
https://www.mll.fi/vanhemmille/tukea-perheen-huoliin-ja-kriiseihin/lapsi-kertoo-seksuaalisesta-kaltoinkohtelusta/
https://nuortenexit.fi/tietoa-ilmiosta/ammattilaiselle/
https://www.nuortennetti.fi/seksuaalisuus/seksuaalinen-hairinta-ja-hyvaksikaytto/
https://www.pelastakaalapset.fi/uutiset/selvitys-lapset-ja-nuoret-kokevat-seksuaalista-hairintaa-ja-siihen-liittyvaa-kiusaamista-digitaalisessa-mediassa/

Sielunsiskot-blogin pääsivulle