Suksille huoltohuone

Suksea pohjustetaan suksiraudalla

Suoksien huoltohuone

Tunturikeimiöllä on suksien huoltoa varten lämmin tila joka on varustettu voiteluraudoilla ja -telineillä