Jyväskylän NNKY:n historiikki

Susanna Matikainen kertoi historiikin julkaisutilaisuudessa monipuolisesta tehtävästään
kirjan toimittajana ja taittajana. Kuva: Seppo Rytkönen


Jyväskylän NNKY julkaisi 125-vuotishistoriikin 16.10.2022

125-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Jyväskylän Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys (NNKY) julkaisi historiikin: 125 vuotta valistuneitten naisten aktiivisuutta – Jyväskylän NNKY:n historia 1897–2022

Historiikin toimitti ja taittoi Susanna Matikainen apunaan historiikkityöryhmä, jossa toimivat Jyväskylän NNKY:n nykyiset puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Historiikissa vuodet 1897-1982 käsitellään tiivistelmänä Eira Paunun 80-luvulla kirjoittamasta historiikista. Tästä eteenpäin historiikki käsittelee toimintaa vuosikymmen kerrallaan useiden toimijoiden historiikkia varten kirjoittamista sekä arkistosta löytyneiden kirjoitusten kautta. Susanna Matikainen kirjoitti toimintakertomusten pohjalta johdantoluvut eri vuosikymmenille.

Kirjan takakansiteksti:

”Vuonna 1897 Jyväskylässä oli joukko valistuneita, koulutettuja, itsenäisiä ja kristinuskoon sitoutuneita naisia, jotka halusivat toimia yhdessä erityisesti nuorten naisten hyväksi. Lyseon laulusalissa perustettiin NNKY-yhdistys, joka on kristillinen vapaaehtoisuuteen perustuva maallikkoliike. Se loi pohjan seurakuntien lapsi-, nuoriso-, lähetys- ja diakoniatyölle. Se innosti pitämään arvossa tietoa, ihmisenä kasvamista, yleissivistystä ja kulttuurin eri ulottuvuuksia. Yhdistys avartui vuosien mittaan vieraanvaraiseksi ekumeeniseksi yhteisöksi, joka on osa maailmanlaajaa NNKY-liikettä (YWCA). 125-vuotias Jyväskylän NNKY on jättänyt paljon jälkiä niin paikallishistoriaan kuin laajemmallekin. Tämän kirjan kirjoittajat avaavat tiedollisia ja kokemuksellisia näkymiä yhdistyksen henkilöihin ja vaiheisiin eri aikakausina. Tämän teoksen painotus on 80-luvulta tähän päivään, mutta se sisältää myös tiivistelmän vuonna 1986 julkaistusta, Eira Paunun kirjoittamasta Jyväskylän NNKY:n historiikista 85 vuotta kristillistä naistyötä – Jyväskylän NNKY ry vuosina 1897–1982.

ISBN: 978-952-80-6559-3

92.845

Historiikin voi tilata Bod.fi-verkkokaupastaTakaisin Jyväskylän NNKY:n pääsivulle