PUHEENJOHTAJAN AJATUKSIA VUODELLE 2024

Eija Rytkönen
puheenjohtaja, Jyväskylän NNKY

Aloitamme uuden vuoden maailmassa, jossa tarvittaisiin rauhan- ja sovinnontekijöitä. Tarvittaisiin Desmond Tutuja, Martin Luther Kingejä, Martti Ahtisaaria kuin myös vuoden 2023 rauhannobelistin Narges Mohammadin kaltaisia naisia.

Iranin kansalainen Narges Mohammadi on yhä vankilassa tekojensa vuoksi. Hänen vankilaan ja
ruoskaniskuihin johtaneet tekonsa ovat naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen, uskonnollisen hallituksen alaisuudessa kärsivien naisten aseman parantaminen, kuolemaan tuomittujen vankien oikeuksien puolustaminen sekä kampanjointi kuolemanrangaistuksen poistamiseksi. Lisäksi hän on vaatinut valtiotaan siirtymään islamilaisesta tasavallasta demokratiaan. Se on ollut vallanpitäjille vihaamisen ja poissulkemisen aihe.

Me NNKY-liikkeeseen kotiutuneet voimme tehdä osamme omassa elämänpiirissämme, jossa vankilaan joutuminen tekemistemme vuoksi ei ole tämänhetkistä todellisuutta. Voimme tosin olla sisäisesti kuin vankilassa heikon itseluottamuksemme tai joidenkin kohtaamattomien pelkojemme vuoksi. Voimme kuitenkin vapautua enemmän löytämään oman tapamme tehdä merkityksellistä hyvää niin itsemme kuin toistenkin hyväksi.

Minua on viime aikoina inspiroinut NNKY-liiton julkaisema uusi materiaali, jonka nimi on Luottamus kasvaa kulkiessa – vertaismateriaali naisten hengelliseen kyselyyn ja etsintään. Tuo teologi Hanna-Kaisa Hartalan kirjoittama työkirja koostuu kymmenestä eri teemasta, joiden yhteydessä on mm. pohdintatekstiä ja kysymyksiä mietittäväksi yksin tai yhdessä. Olen käyttänyt materiaalia omissa hiljentymisissäni ja havainnut sen elämää synnyttäväksi siunaukseksi. Olisin iloinen, että huolellisesti työstetystä materiaalista tulisi monille toimiva tapa syventää suhdettaan henkiseen ja hengelliseen todellisuuteen.

Pitkä tai lyhyt elämämme kantaa mukanaan kokemuksia, jotka ovat muovanneet meistä persoonina omanlaisiamme. Emme siis ole kaikki samassa muotissa tehtyjä Ännälän sisarpiirissäkään. Pyrimme kuitenkin tekemään yhdessä rohkeasti hyvää ja toimimaan yhteisiä perusperiaatteitamme kunnioittaen. Hanna-Kaisa Hartalan sanat tähän kohtaan antavat suuntaa ja varteenotettavaa pohjaa:
”Luottamusta voi ajatella myös sitoutumisena. Aina ei voi tuntea itseään vahvaksi ja rohkeaksi, mutta jos luottaa valitsijaan, sitoutuu saamaansa tiehen. Tästä näkökulmasta ajateltuna rohkeus ei ole välttämättä suurta ja näkyvää, vaan se kasvaa hiljaa siellä, missä kengät eniten kuluvat, nimittäin arjessa.”

Meidät kaikki on valittu tekemään hyvää, ei pahaa. Me saamme ottaa todesta sen, että Valitsijamme rakastaa meitä ja haluaa olla aina tukenamme. Hyvää matkaa vuoteen 2024!

”Tulkoon tie sinua vastaan,
olkoon tuuli aina myötäinen,
päivä poskillesi paistakoon,
sade pelloillesi virratkoon.
Ja kunnes kohdataan,
elämäsi
jääköön käsiin
Jumalan.”
(Virsi 979)

Takaisin Jyväskylän NNKY:n pääsivulle