Annina Laaksonen

Annina Laaksonen NNKY-liiton uudeksi pääsihteeriksi

Suomen NNKY-liiton uudeksi pääsihteeriksi on valittu Annina Laaksonen. Päätöksen teki liiton hallitus kokouksessaan 17.5. Laaksonen siirtyy NNKY-liittoon Suomen Nuorisoseurojen pääsihteerin tehtävästä.

Olen todella iloinen ja otettu valinnastani NNKY-liiton pääsihteeriksi. Naiserityinen työ on lähellä sydäntäni, ja esimerkiksi nuorten naisten johtajuuden edistäminen yhteiskunnassa puhuttelee minua suuresti, Laaksonen kertoo.

Laaksonen aloittaa työnsä NNKY-liitossa 19.8.2024. Nykyinen pääsihteeri Anne Pönni jää syyskuussa eläkkeelle.

Toivotamme Anninan sydämellisesti tervetulleeksi osaksi NNKY-liikettä!

Kuvassa Keijun varjo -toiminnan tiimi, NNKY-liiton pääsihteeri Anne Pönni ja NNKY-liiton hallituksen puheenjohtaja Leena-Maria Sevon.

Suomen NNKY-liiton tunnustuspalkinto jaettiin Keijun varjo -toiminnalle

21.4.2023

NNKY-liiton tunnustuspalkinto jaettiin 19. kerran. Viime vuoden tavoin NNKY-liitto halusi tunnustuspalkinnollaan nostaa esiin nuorten naisten mielen hyvinvoinnin vahvistamisen ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyn merkitystä sekä antaa tunnustusta ansiokkaasta työstä mielenterveyden eteen.

Nuorten mielenterveys, ongelmien yleistyminen ja palvelujen heikko saatavuus ovat olleet julkisuudessa jo useamman vuoden ajan. Allianssin vuodenvaihteessa toteuttamassa kyselyssä nuorisoalan työntekijät ja vapaaehtoiset kertoivat nuorten kärsivän ahdistuneisuudesta, uupumisesta ja jaksamiseen liittyvistä ongelmista, sosiaalisten tilanteiden pelosta ja eristäytymisestä sekä masentuneisuudesta. Myös Mieli ry:n kriisipuhelimessa kuuluu nuorten naisten kuormittuneisuus: opintopaineet, kasaantuneet huolet, uupumus ja näköalattomuus.

5000 euron arvoinen tunnustuspalkinto annettiin tänä vuonna Maria Akatemian Keijun varjo -toiminnalle, joka tekee työtä sen eteen, että yhä useampi nuori uskaltautuisi hakemaan apua vihan, aggression ja väkivallan haasteisiin.

Keijun varjo -toiminta

Keijun varjo -toiminta tarjoaa verkossa valtakunnallisesti ohjausta 15–28-vuotiaille nuorille naisille tunteiden, itsehillinnän ja väkivallan kysymyksiin. Toiminnan tavoitteena on edistää nuorten naisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Nuoret pääsevät oppimaan uusia toimintamalleja ja tunnesäätelykeinoja haastaviin tilanteisiin, jotta he voivat ottaa vastuun omista tunteista ja toiminnastaan. Toimintamuotoina tarjotaan niin chat-päivystyksiä, yksilökeskusteluita kuin ammatillisesti ohjattuja vertaisryhmiäkin.

Keijun varjo -toiminta edistää nuorten naisten mielenterveyttä sekä tukee naisia vihan, aggression ja väkivallan kysymyksissä. Toiminta on ennaltaehkäisevää, terveyttä ja mielen hyvinvointia vahvistavaa ja sisältää myös vertaistuellista vuorovaikutusta.

Suomen NNKY-liitto etsii uutta pääsihteeriä

Suomen NNKY-liitto etsii pääsihteeriä, joka 

vie Suomen NNKY-liikettä rohkeasti tulevaisuuteen, edistää nuorten naisten johtajuutta sekä johtaa taidolla ja sydämellä liiton toimintaa, henkilökuntaa ja taloutta. 

Suomen NNKY-liitto ry on valtakunnallisen NNKY-liikkeen ja 22 paikallisyhdistyksen keskustoimisto. NNKY on eri ikäisten naisten ekumeeninen, kristillinen liike, jonka monipuolisesta toiminnasta vastaavat pääosin yhdistysten vapaaehtoiset. NNKY-liiton rooli on mahdollistaa ja toteuttaa rohkeita ja rakastavia tekoja, tukea ja innostaa paikallisyhdistyksiä ympäri Suomen, edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä viestiä liikkeen sisällä ja liikkeestä ulospäin. Vertaistoiminta on NNKY-liikkeen ydintä. Arvomme ovat: rakastamme lähimmäistä, teemme yhdessä ja kunnioitamme kaikkia

Olemme osa maailmanlaajuista tyttöjen ja naisten YWCA-liikettä ja yksi Suomen vanhimmista naiserityisistä järjestöistä. Suomen NNKY-liitto omistaa Helsingissä kiinteistön, jossa toimii Hotelli Helka, sekä Muoniossa Tunturikeimiön retkeily- ja lomakeskuksen.  

Etsimme pääsihteeriä viisivuotiskaudelle nykyisen pääsihteerin siirtyessä eläkkeelle. 

Pääsihteerinä vastuullasi on 

 • toiminnan strateginen suunnittelu yhdessä hallituksen ja henkilökunnan kanssa 
 • läheinen yhteistyö liiton hallituksen kanssa 
 • liiton talouden ja hallinnon johtaminen sekä varallisuuden hallinta 
 • liiton päivittäisen toiminnan johtaminen ja kehittäminen 
 • esihenkilötyö sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi 
 • hallinnollista ja operatiivista työtä osana pientä organisaatiota 
 • yhteistyö Hotelli Helkan hallituksen ja toimitusjohtajan kanssa 
 • NNKY-liikkeen arvojen edistäminen ja liikkeen eteenpäin vieminen yhdistyksiä tukemalla 
 • liiton kumppanuudet, sidosryhmät ja verkottuminen kotimaassa ja kansainvälisesti 

Menestyt tehtävässä, kun sinulla on 

 • kokemusta ja näyttöä hyvästä ihmisten johtamisesta 
 • osaamista ja kokemusta järjestötoiminnan hallinnosta ja taloudesta 
 • kyky strategiseen ja osallistavaan suunnitteluun 
 • kyky hahmottaa taloutta, myös liiketoimintaa, ja laajentaa rahoitusta 
 • erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 
 • soveltuva korkeakoulututkinto 
 • sujuva suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin taito 
 • kyky innostaa ihmisiä, johtaa vapaaehtoisia ja uudistaa toimintaa  

Odotamme, että haluat edistää naisten oikeuksia ja yhdenvertaisuutta sekä erityisesti nuorten naisten johtajuutta, joka on kansainvälisen liikkeemme keskeinen päämäärä.  Haluat kehittää edelleen tyttöjen ja naisten vertaistoimintaa sekä ylläpitää ja vahvistaa NNKY-liikkeen kristillistä hengellistä arvomaailmaa. Vuorovaikutustaitosi ja kykysi toimia erilaisten ihmisten kanssa on vahva ja johtajuutesi innostaa eri ikäisiä naisia. Verkostoidut ja teet laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, tunnistat rahoitusmahdollisuuksia, teet rohkeasti päätöksiä ja tuot yhteen NNKY-liikettä ympäri Suomen. Hallinnolliset taitosi sujuvoittavat tehtävän hoitoa.  

Kokemuksen kansainvälisyydestä katsomme eduksi. 

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen, monipuolisen ja merkityksellisen työtehtävän naiserityisessä kattojärjestössä sekä motivoituneen, innostuneen ja ammattitaitoisen seitsemän ihmisen organisaation. Toimistomme sijaitsee Kampissa Helsingissä, Pohjoinen Rautatiekatu 23 B, mutta tehtävää voi hoitaa osittain etätyönä. Tehtävä sisältää ilta- ja viikonlopputyötä sekä matkustamista. Toivomme, että voit aloittaa tehtävässä elokuussa 2024.  

Lisätietoja: 

Anne Pönni, Suomen NNKY-liiton pääsihteeri, p. 050 366 1707 
27.3. klo 11–13; 2.4. klo 14–16 ja 9.4. klo 13–15 

Leena-Maria Sevón, Suomen NNKY-liiton hallituksen puheenjohtaja, p. 040 595 4569 
3.4. klo 17–19 ja 11.4. klo 16–18 

Hakemukset:  

Sähköinen hakemus osoitteella hakemus@ywca.fi 14.4.2024 mennessä; merkitse otsikkokenttään ”Pääsihteeri” ja liitä mukaan cv ja palkkatoivomus. 

Naiserityisen työn verkosto -logo

Naiserityisen työn verkoston kannanotto: Suomen tulee sitoutua väkivallan torjumiseen teoin, ei vain sanoin

NNKY-liitto vaatii osana Naiserityisen työn verkostoa, että Suomi ryhtyy suunnitelmallisiin, konkreettisiin ja pitkäjänteisiin toimiin naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi.

Sukupuolistunut ja naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa valtava ongelma. Suomalaiset naiset kokevat muihin EU-maihin verrattuna toisiksi eniten väkivaltaa. Lähes joka toinen nainen Suomessa on kokenut väkivaltaa parisuhteessa.

Väkivallalla on suuren inhimillisen kustannuksen lisäksi suuri hintalappu: pelkästään naisiin kohdistuneesta fyysisestä parisuhdeväkivallasta aiheutuu terveydenhuollolle 150 miljoonan euron lisäkustannukset vuodessa. Todellisuudessa kokonaiskustannukset ovat tätä vieläkin suuremmat, ja muiden kuin fyysisen väkivallan kustannukset, saati muut haitat, jäävät piiloon. Lisäksi palveluja koskevia kustannuksia aiheutuu sosiaali- ja oikeuspalveluille.

Suomi on sitoutunut Istanbulin sopimukseen, jonka tavoitteena on naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja poistaminen, väkivallan uhrien suojeleminen sekä väkivallan tekijöiden saattaminen edesvastuuseen. Askeleita oikeaan suuntaan onkin otettu vuoden 2015 jälkeen esimerkiksi lisäämällä turvakotipaikkoja, muuttamalla lähestymiskieltoa käsittelevää lainsäädäntöä ja avaamalla SERI-tukikeskuksia. Silti paljon on vielä tekemättä.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Suomi ryhtyy suunnitelmallisiin, konkreettisiin ja pitkäjänteisiin toimiin naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi.

Palvelut on turvattava lainsäädännöllä

Suomessa on valtakunnalliset ohjeet (THL) lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn. Tästä huolimatta riittäviä ohjausrakenteita tai palveluja ei ole järjestetty. Esimerkiksi turvakoteja ei edelleenkään ole riittävästi, eivätkä ne tavoita kaikkia, jotka tarvitsisivat niiden palveluita. Ohjeiden ja suositusten lisäksi tulee olla sitova lainsäädäntö, joka selkiyttää väkivallan vastaisen työn vastuut, rakenteet ja palvelut.

Lainsäädäntö mahdollistaisi saumattoman poikkihallinnollisen ja moniammatillisen työn sekä asiakkaan näkökulmasta palveluketjun katkeamattomuuden. Palveluketjussa on huomioitava myös järjestöjen tarjoamat palvelut, kuten väkivallan ehkäisyyn tähtäävä työ sekä toipumista tukeva yksilö- ja vertaistuki.

Järjestöjen rahoituksesta on huolehdittava

Järjestöt ovat naisiin kohdistuvan väkivallan asiantuntijoita, ja järjestöt tuottavat suurimman osan ehkäisevistä sekä erityistason palveluista, joilla tuetaan väkivallan kokijoita ja tekijöitä väkivallattomaan elämään. Järjestöiltä puuttuu kuitenkin riittävä rahoitus palveluiden järjestämiseksi. Rahoitus on myös epävakaalla pohjalla, ja tulee heikentymään entisestään tulevina vuosina, ellei STEA:n rahoitusta korvata muilla keinoin. Tämä estää toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun ja pahimmillaan luo aukkoja palvelujärjestelmään.

Hyvinvointialueet voisivat ostaa järjestöjen tuottamia palveluita, mikä parantaisi palveluiden saatavuutta ja vakauttaisi rahoitusta. Oikea-aikaiset palvelut vähentävät inhimillisen kärsimyksen lisäksi väkivallasta aiheutuvia kustannuksia.

Positiivinen erityiskohtelu luo yhdenvertaisuutta

Suomalainen palvelukenttä on suunniteltu sukupuolineutraaliksi. Palveluissa ja niiden suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida, että eri sukupuolilla on erilaisia tarpeita. Naiset ja tytöt ovat alttiimpia sukupuoleen perustuvalle väkivallalle ja perheväkivalta kohdistuu useammin naisiin. Tulee myös huomioida, että osalla naisista on muita korkeampi riski joutua väkivallan uhriksi (mm. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat, vammaiset naiset, ikääntyneet naiset, päihteitä käyttävät naiset). Kaikille väkivallan kokijoille tulee taata yhdenvertaiset mahdollisuudet saada apua.

Häpeä omasta tilanteesta ja aiemmista huonoista kohtaamisista voi estää avun hakemisen tai turvan etsimisen silloin, kun tarve on suurin. Vaadimme jokaiselle tasa-arvoista kohtelua palvelujärjestelmässä iästä ja taustasta riippumatta sekä lisää resursseja stigman vähentämiseen tähtäävään työhön. Tämän takaamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille on järjestettävä koulutusta traumasensitiivisestä kohtaamisesta sekä väkivallan tunnistamisesta ja puheeksi ottamisesta.

Erityistoimet yhdenvertaisuuden edistämiseksi eivät ole syrjintää. Suomen tulee sitoutua Istanbulin sopimukseen teoin, ei vain sanoin.

Naiserityisen työn verkosto on vapaamuotoinen, valtakunnallinen ja maksuton verkosto, jonka tavoitteena on tehdä naiserityistä työtä näkyvämmäksi mm. toteuttamalla erilaisia tapahtumia ja kampanjoita sekä tehdä vaikuttamistyötä kirjoittamalla kannanottoja ja mielipidekirjoituksia.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet

 • A-Kiltojen Liitto ry, Maiju Lehtonen, VEERAT-hankkeen projektipäällikkö
 • Ensi- ja turvakotien liitto, Riitta Särkelä, pääsihteeri
 • Hoitokoti Tuhkimo Oy, Anne-Mari Myller, yrittäjä, vastaava ohjaaja
 • Irti Huumeista ry, Mirka Vainikka, toiminnanjohtaja
 • Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan diakoniatyö, Satu Ali-Rekola, diakoni
 • Kirkkopalvelut ry, Eija Myllymäki, erityisasiantuntija
 • Loisto setlementti ry, Kari Ollila, toiminnanjohtaja
 • Maria Akatemia ry, Sari Nyberg, toiminnanjohtaja
 • Muutosta ilmassa -hanke, Piia Sumupuu, projektikoordinaattori
 • Myllyhoitoyhdistys ry, Minna Ekholm, toiminnanjohtaja
 • Naistenkartano ry, Anna Vuorio, toiminnanjohtaja
 • Naisten Linja Suomessa ry, Katju Aro, toiminnanjohtaja
 • Nicehearts ry, Johanna Sjöholm, toiminnanjohtaja
 • Rikoksettoman elämän tukisäätiö, Sari Lönnberg, vastaava asiantuntija ja Amanda Johansson, asiantuntija
 • Sateenkaari-ikkuna ry, Sari Rantaniemi, toiminnanjohtaja
 • Suomen NNKY-liitto ry, Anne Pönni, pääsihteeri
 • Supernovat-toiminta, Tuutikki Ijäs, projektipäällikkö ja Riikka Tuomi, kokemusmentori
 • Suur-Helsingin Valkonauha ry, Petra Pohjanheimo, va. toiminnanjohtaja
 • Tampereen A-Kilta ry, Miika Joenperä, Etna-työn hankekoordinaattori
 • Tampereen ensi- ja turvakoti ry, Milka Suuniittu-Sakari, turvakotipalvelujen päällikkö
 • Toimiva ry, Sanna Runsala, toiminnanjohtaja
 • Tukihenkilötyö ry, Jenni Heikkilä, tukihenkilötoiminnan koordinaattori
 • Tunne rintasi ry, Johanna Artola, toiminnanjohtaja
 • Vailla vakinaista asuntoa ry, Jenni Eronen, mentori ja Tii Judén, mentori

Lisätietoja antaa:

Riina Karjalainen
Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntija
VTL, sosiaalityöntekijä, AmO
Ensi- ja turvakotien liitto
p. 044 097 0790, riina.karjalainen@etkl.fi

Talkootöihin Tunturikeimiölle?

Tunturikeimiöllä on aina tehty talkootöitä, rakennettiinhan alkuperäinen Maja naisten talkoilla. Talkooperinne on elvytetty henkiin ja kutsumme ensi kesäksi sekä syksyksi 2024 talkoolaisia täydentämään pientä joukkoamme Tunturikeimiöllä.

Sinulla on mahdollisuus majoittua ja ruokailla työtä vastaan Tunturikeimiöllä. Töihisi kuuluvat keittiöhommat, yleistilojen siistiminen, pihan haravointi, kukkien ja kasvimaan hoito. Perehdytämme sinut työtehtäviin viikon alussa. Sinulla tulee olla hygieniapassi.

Otamme kaksi vapaaehtoista/viikko ja jaamme työt aamu- ja iltavuoroihin. Sinulla on yksi vapaapäivä viikon aikana. Tunturikeimiö sijaitsee Pallas-Yllästunturin kansallispuiston ytimessä, joten vapaa-aikanasi retkeilymahdollisuudet ovat heti astuttuasi pihalle.

Ajankohdat talkooviikoille:

 • 2.–10.6. 2024 sunnuntai – maanantai
 • 10.6.–18.6.2024 maanantai – tiistai
 • 25.6.–4.7.2024 keskiviikko – torstai
 • 7.–14.7.2024 sunnuntai – sunnuntai
 • 15.–23.7.2024 maanantai – tiistai
 • 23.–31.7.2024 tiistai – keskiviikko
 • 31.7.–4.8.2024 keskiviikko – sunnuntai
 • 1.–7.9.2024 sunnuntai – lauantai
 • 7.–14.9.2024 lauantai – lauantai
 • 14.–20.9.2024 lauantai – perjantai

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä 050 020 9630 tai myynti@tunturikeimio.fi

Tunturikeimiön väki toivottaa teidät lämpimästi tervetulleiksi!

Miten voit? - Polkuja iloon ja uskallukseen 3.2.2024

Miten voit? – Polkuja iloon ja uskallukseen Jyväskylässä

Tervetuloa hyvinvointipäivään koko perheen naisten kesken lauantaina 3.2.2024 Jyväskylään (Crazy Town -tapahtumatilat, Kauppakatu 39). Sukupolvien välisessä tapahtumassa saavat iloa mielelle ja keholle niin tyttäret, äidit kuin isoäiditkin. Tapahtuma on ilmainen ja sisältää lounaan. Ilmoittaudu mukaan 25.1. mennessä.

Ohjelma

Klo 12–13.40 Puhujana psykologi Pirkko Lahti aiheenaan Sukupolvien välisten arvostusten heijastuminen elämän arkeen ja hyvinvointiin

Klo 13.45–14.45 Keittolounas ja kahvi/tee

Klo 14.45–16.30 Työpaja – valitse kolmesta vaihtoehdosta

 • Voimasiskot – Olet arvokas ja ainutlaatuinen: Työpajassa vahvistetaan itsetuntemusta ja tunnetaitoja.
 • Tanssi-liiketerapeuttinen työpaja: Työpajassa havainnoidaan ja kevennetään kehollista kuormitusta sekä tutustutaan somaattisiin resursseihin. Jokaisella on keho, ja se on kaikessa ja kaikkialla läsnä. Työpajassa etsitään mukavia tuntemuksia ja rauhoittavia liikkeitä oman hyvinvoinnin tueksi.
 • Luottamus kasvaa kulkiessa – vertaismateriaali naisten hengelliseen kyselyyn ja etsintään: Työpajassa tutustutaan uuteen vertaisryhmämalliin, joka käynnistyy syksyllä Jyväskylän NNKY:llä.

Klo 16.30–17 Lauluryhmä Jännät ja tilaisuuden päätös

Kuvassa Liittosihteeri Siiri Loimaranta (Paula Kuisma) ja rouva Ester Sihtola (Raija-Liisa Anttonen) sekä NNKY-liiton puheenjohtaja Louise af Forselles (Marja-Leena Elomäki) keskustelevat NNKY:n perustamisesta Tainonkoskelle vuonna 1918.

Imatran NNKY:n ”Tästähän tämä alkoi” -näytelmää esitettiin täydelle salille

”Tästähän tämä alkoi” näytelmä esitettiin sunnuntaina 22.10.2023 Vuoksenniskan nuorisoseurantalo Asemapaikassa. Näytelmä liittyy Imatran NNKY:n projektiin Tehtaan tytöistä Voimasiskoiksi – Imatran NNKY:n satavuotinen tarina. Näytelmä on projektin ensimmäinen osa ja se kertoo Tainionkosken NNKY:n alkuvaiheista vuonna 1919 vuoteen 1976. Käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastasi Anna-Liisa Kojo. Esiintyjinä oli yhdistyksen omia jäseniä ja ystäviä sekä yksi IRTI-teatterin näyttelijä. Näytelmässä oli myös lapsiesiintyjiä. Kerrontajaksot veivät tapahtumia eteenpäin. Tapahtumapaikkoihin ja niiden historiaan liittyviä kuvia heijastettiin valkokankaalle. Elävyyttä esitykseen toi Imatran Impien pienkuoro.

Näytelmä herätti paljon muistoja, yleisön joukossa oli monia, jotka olivat aikoinaan käyneet NNKY:n leikkikoulua Rulla-tädin (Lempi Lappalainen) ohjauksessa. Suurimmat suosionosoitukset saikin näytelmän leikkikoulukohtaus. Joku oli tullut NNKY:n toimintaan jo pikkulapsena äitinsä tai sisarustensa mukana. Monet olivat käyneet NNKY:n tyttökerhoa, partiota, osallistuneet kasvatuskerhoon tai käyneet kutomassa NNKY:n kutomossa. Myös entisten ohjaajien ja työntekijöiden sukulaisia oli yleisön joukossa.

Väliajalla nautittiin kahvitarjoilusta. Yleisöä kiinnosti esillä oleva näyttely: partiopuku ja -lippu, yhdistyksen vanhat lehtileikkeet, käsinkirjoitetut kerhopäiväkirjat ja valokuvat.

Näytelmä on kunnianosoitus NNKY:n kolmelle voimanaiselle, jotka ovat antaneet aikansa Jumalan valtakunnan työhön seuraten kutsumustaan. Ester Sihtola, Alma Siitonen ja Sirkka Reinikainen ansaitsevat tulla muistetuiksi ja tunnetuiksi myös yhdistyksen nykyisille jäsenille.

Projekti saa jatkoa tammi–helmikuussa 2024, jolloin Imatran NNKY:ssä katsotaan yhdessä vanhaa kaitafilmiesitystä, vuosilta 1937–1952. Projekti jatkuu myös myöhemmin keväällä tapahtumalla, joka kertoo Imatran NNKY:n historiasta vuodesta 1976 nykyhetkeen. Valmisteilla on myös kirja yhdistyksen historiasta.

Teksti: Anna-Liisa Kojo
Kuva: Anni Holopainen

Liiton kokous Hotelli Helkassa ja etäyhteyksin 25.11.2023

Tervetuloa Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry:n kokoukseen!

Liiton kokous pidetään lauantaina 25.11.2023 klo 13 Helsingissä Hotelli Helkan kokoustila Saarnissa, Pohjoinen Rautatiekatu 23, sekä verkossa Microsoft Teams -alustalla. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.30. Käsiteltävinä ovat sääntömääräiset asiat, joihin sisältyy liiton hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaali, sekä rahoitus- ja vakuusehdotus.

Kokouskutsu, vaalitoimikunnan ehdotus sekä tarkemmat ohjeet on lähetetty paikallisyhdistyksiin 27.10.2023. Kaikki kokousasiakirjat löytyvät liiton verkkosivujen jäsenalueelta.

Ennen liiton kokousta klo 11–12 Suomen Ekumeenisen Neuvoston viestintä- ja järjestökoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara kertoo ekumeniasta ja Ekumeenisesta Neuvostosta.

Lämpimästi tervetuloa!

Välkommen till Förbundet Kristliga Föreningar av Unga Kvinnor i Finland rf:s möte 

Förbundsmöte hålls lördagen den 25 november 2023 kl. 13 i konferensrummet Saarni på Hotell Helka, Norra Järnvägsgatan 23 i Helsingfors, och som online möte via Microsoft Teams. Fullmaktsgranskningen börjar kl. 12.30. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, bland annat val av förbundsstyrelsens ordförande och medlemmar, och förslag om finansiering och pantsättning.

Möteskallelse har skickats till föreningarna den 27 oktober 2023 och alla dokument finns på förbundets hemsida i sektionen åt medlemmar.

Före mötet kl. 12-13 Suvi-Tuulia Vaara från Ekumeniska Rådet i Finland berättar oss om ekumenik och Ekumeniska Rådet.

Ni är hjärtligt välkomna!

Puhkea kukkaan – päivä naisille

La 28.10. klo 13–18 Puhkea kukkaan – päivä naisille Helsingissä

Osoite: Sammatintie 5, Vallila, Helsinki

Hyvinvointipäivässä Paavalinkirkolla kuullaan Sekunnit ja tunnit -kirjailija ja somevaikuttaja Hanna Kivisalon inspiroiva luento Menestystarinoista merkitystarinoihin ja musiikkia TVOF-kisassa menestyneeltä Anna-Reeta Kaiserilta. Työpajoissa työstetään kahta valitsemaasi teemaa: Voimasiskot, Kamalat äidit, Naisten johtajuuskoulu, Pyhä tanssi ja Kirjoituspaja.

Tapahtuma on ilmainen ja sisältää kahvitarjoilun, ei ilmoittautumista. 

Alkujuhlaa klo 13 ja messua klo 17.15 voit seurata myös etänä. Ne striimataan Paavalin seurakunnan -Facebook-sivulle.

Facebook-tapahtuma

Järjestäjinä Suomen NNKY-liitto, Helsingin NNKY ja Paavalin seurakunta.

Aikataulu

Klo 13 Levossa -alkujuhla

 • Luento ”Menestystarinoista merkitystarinoihin”: Sekunnit ja tunnit -somevaikuttaja ja kirjailija Hanna Kivisalo
 • Musiikkia: TVOF-kisassa menestynyt Anna-Reeta Kaiser säestäjänään Anne Mäki

Juontajana Puhkea kukkaan -emo Elina Koivisto

Klo 14.30-15.30 Työpajat I
Klo 15.30-16.00 Kahvitarjoilu
Klo 16.00-17.oo Työpajat II

17.15 Messu
Liturgi: Katri Jussila
Saarna: Keskustelusaarna, jossa Elina Koivisto haastattelee Anna-Reeta Kaiseria ja Kirsi Voutilaista elämän vaikeuksista ja niistä selviämisestä
Musiikki: Anna-Reeta Kaiser, Anne Mäki ja kanttori
Tanssia: Tiina Sara-aho ja co.

Tutustu työpajoihin

 • Voimasiskot – Olet arvokas ja ainutlaatuinen
  Työpajassa vahvistetaan itsetuntemusta ja tunnetaitoja. Ohjaajana NNKY-liiton vertaistoiminnan päällikkö Vaula Hacklin.
 • Kamalat äidit
  Työpaja on tarkoitettu murrosikäisten äideille paikaksi, jossa voi huojentaa mieltään samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Ohjaajana Kamalat äidit® -koordinaattori Anna Helin-Valtonen.
 • Naisten johtajuuskoulu
  Työpajassa kehitetään naisten johtajuustaitoja ja etsitään keinoja ja itsevarmuutta seurata omia unelmia. Ohjaajana Nuorten naisten johtajuuskoulun koordinaattori Maria Laakko.
 • Pyhä tanssi
  Mietiskelyä ja kehollista rukousta musiikin säestyksellä Tiina Sara-ahon johdolla. Yksinkertaiset askeleet sopivat myös aloittelijoille. HUOM! Vain 14.30-15.30
 • Elinvoimainen tanssi
  Sanallisesti ohjattua vapaata liikettä ja tanssia Kirsi Voutilaisen johdolla. HUOM! Vain 16.00-17.00
 • Kirjoituspaja
  Työpajassa kirjoitetaan lyhyitä tekstejä runoilija-kirjailija Anna-Mari Kaskisen johdolla.

Syksyn tapahtumakalenteri

Hyvä, paha naisen aggressio -webinaaritallenne katsottavissa

Monilla naisilla on pulmia aggressiotunteidensa kanssa. Niihin liittyy vaikeus tunnistaa omia tarpeita ja ilmaista niitä jämäkästi mutta rakentavasti – niinpä nainen huomaa toistuvasti myötäilevänsä toisia ja ohittavansa itsensä – tai sitten tunteiden purskahtelevan esiin hallitsemattomasti. Omien tarpeiden ja tunteiden ilmaisu saattaa johtaa syvään häpeän ja epäonnistumisen kokemukseen. Suhde omaan aggressioosi on tärkeä, sillä se on myös omaa voimaasi! Tervetuloa webinaariin pohtimaan naisen aggressiota ja omaa itseäsi.

Puhujana Heli Pruuki, TT, perhepsykoterapeutti sekä pari- ja seksuaaliterapeutti. Pruuki on tietokirjailija, joka on kirjoittanut useita tietokirjoja liittyen perheen suhteisiin ja hankaliin tunteisiin. Hän on ison perheen äiti ja kirjoittanut kirjoja myös lapsille. Webinaarin tallenne on katsottavissa vuoden loppuun asti.

To 2.11. klo 17.30–19 Sisarpiiri: Luottamus kasvaa kulkiessa – tutustumista vertaismateriaaliin käyttöön

NNKY-liiton järjestöpäivillä lokakuussa julkaistaan uusi hengellinen työkirja Luottamus kasvaa kulkiessa – Vertaismateriaali naisten hengelliseen kyselyyn ja etsintään. Materiaali onaineistotyyppinen työkirja, joka soveltuu virikkeeksi niin omaan kuin yhteiseen pohdiskeluun. Ennen kaikkea työkirja on tarkoitettu naisten keskinäiseen kuuntelemiseen ja tukemiseen, vertaisten yhdenvertaiseen kohtaamiseen kristillisten teemojen parissa. Tässä työpajassa tutustumme yhdessä materiaaliin ja sen käyttämiseen kokeilemisen kautta. Mukaan pääset linkillä: https://meet.jit.si/NNKYtapaaminen.

La 11.11. klo 12–17 Miten voit? – Polkuja iloon ja uskallukseen Turussa

Ilmoittaudu 2.11. mennessä täältä.

Tervetuloa hyvinvointipäivään Turkuun Seurakuntien toimitalolle (Eerikinkatu 3) koko perheen naisten kesken! Sukupolvien välisessä tapahtumassa saavat iloa mielelle ja keholle niin tyttäret, äidit kuin isoäiditkin. Puhujana psykologi Pirkko Lahti, aiheenaan Sukupolvien välisten arvostusten heijastuminen elämän arkeen ja hyvinvointiin. Lounaan jälkeen voit valita vaihtoehdoista yhden sinua kiinnostavan työpajan.

Ohjelma

12-13.40 Puhujana psykologi Pirkko Lahti aiheenaan Sukupolvien välisten arvostusten heijastuminen elämän arkeen ja hyvinvointiin

13.45-14.45 Keittolounas ja kahvi/tee

14.45-16.30 Työpaja – valitse neljästä vaihtoehdosta yksi:

 • Voimasiskot – Olet arvokas ja ainutlaatuinen: Työpajassa vahvistetaan itsetuntemusta ja tunnetaitoja. Ohjaajana NNKY-liiton vertaistoiminnan päällikkö Vaula Hacklin.
 • Kamalat äidit: Työpaja on tarkoitettu murrosikäisten äideille paikaksi, jossa voi huojentaa mieltään samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Ohjaajana Kamalat äidit® -koordinaattori Anna Helin-Valtonen.
 • Tanssi-liiketerapeuttinen työpaja: Työpajassa havainnoidaan ja kevennetään kehollista kuormitusta sekä tutustutaan somaattisiin resursseihin. Jokaisella on keho, ja se on kaikessa ja kaikkialla läsnä. Työpajassa etsitään mukavia tuntemuksia ja rauhoittavia liikkeitä oman hyvinvoinnin tueksi. Ohjaajana Asta Lehtimäki.
 • Lepoa ja voimaa pienistä pyhiinvaelluksista: Mikä kaikki on pyhiinvaellusta? Mikä on se pyhä, mihin vaelletaan? Pitääkö vaelluksen olla fyysistä? Tule oppimaan ja keskustelemaan meidän aikamme ”herätysliikkeestä” Ohjaajana Jouni Elomaa.

Tapahtuma on ilmainen ja sisältää lounaan sekä lastenhoidon. Järjestäjinä Turun NNKY ja Suomen NNKY-liitto.

La 25.11. klo 11 alkaen Liiton kokous hybridinä

Päivä alkaa klo 11 Hotelli Helkassa Saarni-kokoustilassa. Suomen Ekumeenisen Neuvoston viestintä- ja järjestökoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara kertoo ekumeniasta ja Ekumeenisesta Neuvostosta. Lounas klo 12–13. Liiton kokous hybridinä (Hotelli Helkassa ja Teamsin välityksellä) klo 13 alkaen.