Yhteistyökumppanit

Kamalat äidit -toimintaa toteutamme yhteistyössä useiden eri tahojen ja toimijoiden kanssa. Kun Kamalat äidit -toimintaa toivotaan uudelle paikkakunnalla, yritämme löytää yhteistyökumppanin, joka voisi tarjota vertaisryhmälle kokoontumistilan ja pientä tarjoilua ryhmäkerroille.

Järjestöt, NNKY:n paikallisyhdistykset, kunnat ja seurakunnat ovat lähteneet hienosti mukaan Kamalat äidit -vertaistoimintaan, ja lähes joka paikkakunnalta onkin löytynyt kumppani, jonka kanssa teemme yhteistyötä.

Kamalat äidit -toiminnan kehittämistyötä teemme yhdessä Yhden Vanhemman Perheiden Liiton VeNyvä-hankkeen kanssa. Yhteistyössä kehitämme muun muassa Kamalat äidit -verkkovertaistoimintaa sekä Kamalat äidit pop up -toimintaa.

Monikulttuurisen Kamalat äidit -toiminnan yhteistyökumppanina on Suomen Pakolaisapu, jonka kanssa suunnittelemme ja toteutamme monikulttuurisia Kamalat äidit -pilottiryhmiä pääkaupunkiseudulla. Monikulttuurista työtä teemme myös yhteistyössä Kalliolan Setlementin kanssa, jonka asukastaloissa monikulttuuriset pilottiryhmät kokoontuvat.