Yhteistyökumppanit

Toteutamme Kamalat äidit -toimintaa yhteistyössä useiden eri tahojen ja toimijoiden kanssa.

Kun Kamalat äidit -ryhmää perustetaan uudelle paikkakunnalle, pyrimme aina löytämään yhteistyökumppanin, joka voisi tarjota vertaisryhmälle maksuttoman kokoontumistilan ja mahdollisesti pientä tarjoilua ryhmän tapaamisiin. Vertaisryhmiämme ohjaavat pääosin vapaaehtoiset ryhmänohjaajat, mutta esimerkiksi seurakunnissa on ryhmiä, joissa ohjaajina toimivat seurakuntien perhetyöntekijät.

Järjestöt, NNKY:n paikallisyhdistykset, kunnat ja seurakunnat ovat lähteneet hienosti mukaan Kamalat äidit -vertaistoimintaan, ja monelta paikkakunnalta on löytynyt kumppani, jonka kanssa teemme yhteistyötä.

Haluaisiko sinun järjestösi, seurakuntasi tai muu taho käynnistää Kamalat äidit -toimintaa? Jotta voisimme tukea äitejä eri puolilla Suomea, etsimme jatkuvasti uusia kumppaneita toteuttamaan kanssamme vertaisryhmiä.

Kerromme mielellämme lisää toiminnasta ja keskustelemme erilaisista yhteistyömahdollisuuksista: vaula.hacklin@ywca.fi tai p. 050 5863 776 (Vaula Hacklin, Kamalat äidit -toiminnan päällikkö).

Kamalat äidit -toiminnan kehittämisyhteistyö

Kamalat äidit -toiminnan kehittämistyötä teemme yhdessä Yhden Vanhemman Perheiden Liiton VeNyvä-toiminnan kanssa. Yhteistyössä kehitämme muun muassa Kamalat äidit -verkkovertaistoimintaa sekä Kamalat äidit pop up -toimintaa. Suomen Uusperheiden Liiton sekä Kehitysvammatuki 57 ry:n kanssa toteutamme ja kehitämme kohdennettuja Kamalat äidit -ryhmiä.

Monimuotoisille perheille suunnatun Kamalat äidit -toiminnan sparrausryhmään olemme saaneet edustajat Suomen Pakolaisavusta, Niceheartsista, Monika-Naiset liitto ry:stä, Monimuotoiset perheet -verkostosta ja Mieli ry:stä. Heidän kanssaan yhteistyössä kehitämme monimuotoisille perheille kohdennettua toimintaamme.