Yhteistyökumppanit

Toteutamme Kamalat äidit -toimintaa yhteistyössä useiden eri tahojen ja toimijoiden kanssa.

Kun Kamalat äidit -ryhmää perustetaan uudelle paikkakunnalle, yritämme löytää yhteistyökumppanin, joka voisi tarjota vertaisryhmälle maksuttoman kokoontumistilan ja mahdollisesti pientä tarjoilua ryhmän tapaamisiin.

Järjestöt, NNKY:n paikallisyhdistykset, kunnat ja seurakunnat ovat lähteneet hienosti mukaan Kamalat äidit -vertaistoimintaan, ja monelta paikkakunnalta on löytynyt kumppani, jonka kanssa teemme yhteistyötä.

Kamalat äidit -toiminnan kehittämistyötä teemme yhdessä Yhden Vanhemman Perheiden Liiton VeNyvä-hankkeen kanssa. Yhteistyössä kehitämme muun muassa Kamalat äidit -verkkovertaistoimintaa sekä Kamalat äidit pop up -toimintaa.

Monikulttuurisen Kamalat äidit -toiminnan ohjausryhmään olemme saaneet edustajat Suomen Pakolaisavusta, Niceheartsista, Diakonissalaitoksen Kanssalasta, Monika-Naiset liitto ry:stä ja Mieli ry:n MIOS-hankkeesta. Heidän kanssaan yhteistyössä kehitämme monikulttuurista toimintaamme. Monikulttuurista työtä teemme myös yhteistyössä Kalliolan Setlementin kanssa, jonka asukastaloissa monikulttuuriset pilottiryhmät kokoontuvat.